«Πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα για να υποστηρίξουμε όλους τους πολίτες και ειδικά τους πλέον ευάλωτους. Αυτό το “ράλι” των τιμών στην ενέργεια ειδικά στο φυσικό αέριο, αλλά και στο πετρέλαιο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα νοικοκυριά», τόνισε ο υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας μιλώντας στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου με κεντρικό θέμα «Η Ελλάδα κι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ», που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

«Στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε όλους τους πολίτες μας στην ενεργειακή μετάβαση, έχουμε αναπτύξει ειδικές πολιτικές, από τις μεγάλες πόλεις έως τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές, από τα νησιά έως τις λιγνιτικές περιοχές. Μετατρέπουμε την Ελλάδα σε κόμβο πράσινης ενέργειας και καινοτομίας. Αυτό θα ενισχύσει τις πράσινες θέσεις εργασίας, θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας και θα εξασφαλίσει ένα ανθεκτικό μέλλον», δήλωσε o υπουργός.

Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική

Όπως εξήγησε ο κ. Σκρέκας, «η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική στοχεύει στη μείωση του κόστους της ενέργειας με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της βασικής αιτίας που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου που είναι οι εκπομπές CO2». Ενώ, επεσήμανε, κρίσιμο ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστούν οι αμφιβολίες όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν ευθύνεται για την αύξηση του ενεργειακού κόστους» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να δείξουμε τη σταδιακή μείωση των τιμών της ενέργειας τα προσεχή χρόνια, με τη διείσδυση των ΑΠΕ». Στην παρέμβασή του o υπουργός επεσήμανε: «Δεν είναι ευσεβής πόθος. Είναι γεγονός. Η πράσινη μετάβαση οδηγεί στη γρήγορη αντιστροφή της οικονομίας μας». Και τόνισε ότι «η δυναμική των πράσινων επενδύσεων είναι εξαιρετική».

Σύμφωνα με τον υπουργό «μέχρι το τέλος του έτους, κατευθύνουμε 550 εκατομμύρια ευρώ από το RRF σε κρίσιμες πράσινες δράσεις. Και αυτό το ποσό τριπλασιάστηκε το επόμενο έτος, ξεπερνώντας το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ». Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, «κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, περισσότερα από 55 GW έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν αδειοδοτηθεί. Ενώ, η ενεργειακή απόδοση και η ηλεκτρονική κινητικότητα εξελίσσονται πέρα από τις προσδοκίες μας».

Όπως εξήγησε: «Αυτές οι τάσεις σηματοδοτούν τόσο την εμπιστοσύνη της αγοράς στις πολιτικές μας όσο και την εξάλειψη της παρωχημένης γραφειοκρατίας, μέσω της νομοθεσίας μας». «Ως ΥΠΕΝ θα διαθέσουμε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια από το RRF σε 21 δράσεις. Δράσεις που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, στα επόμενα 5 χρόνια. Μάλιστα, εάν προσθέσουμε τις επιχορηγήσεις που συντονίζονται από άλλα υπουργεία, για τις κοινές μας δράσεις, το ποσό αυτό κλιμακώνεται στα 6,2 δισεκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτά θα τονώσουν επενδύσεις άνω των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια, κινητοποιώντας τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους πόρους. Ενώ, συνολικά, οι επενδύσεις που σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε μέχρι το 2030 ξεπερνούν τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ», είπε. Σύμφωνα πάντα με τον ΥΠΕΝ: «Πρόθεσή μας είναι να συμπεριλάβουμε όλους τους πολίτες, όλες τις περιφέρειες και τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Εξάλλου αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς πυλώνες πολιτικής του υπουργείου:

1. Κατευθύνουμε το 24% του προϋπολογισμού, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια, στην αναβάθμιση του ενεργειακού συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, την αναβάθμιση του δικτύου, όπως υπόγεια καλώδια σε ευαίσθητες περιοχές, καθώς και νησιωτικές διασυνδέσεις. Εστιάζουμε επίσης στην αποκατάσταση της γης στα λιγνιτικές ορυχεία και στην οικονομική στήριξη του λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Διαθέτουμε το 50% του προϋπολογισμού, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια, σε ανακαινίσεις και αστικές αναπλάσεις. Αναπτύσσουμε στοχευμένα προγράμματα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια, μαζί με τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας. Εισάγουμε επίσης μεταρρυθμίσεις στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

3. Επιπλέον, διαθέτουμε 600 εκατομμύρια ευρώ για την ηλεκτροκίνηση. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη 8.000 σημείων φόρτισης, την υποστήριξη 20 βιομηχανικών μονάδων, που σχετίζονται με την ηλεκτρονική κινητικότητα, με 100% πράσινη λειτουργία, καθώς και μια εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

4. Επιπλέον, κατευθύνουμε 750 εκατομμύρια ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη χρήση των πόρων. «Έχουμε σχεδιάσει ένα εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, με περισσότερα από 30 εκατομμύρια δέντρα, καθώς και διάφορες δράσεις για τη βιοποικιλότητα, έργα υποδομής για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων. Δέσμευσή μας είναι να ενθαρρύνουμε αυτές τις τεράστιες επενδύσεις, με οικονομικα αποδοτικό τρόπο, με το μικρότερο κόστος για τους καταναλωτές».

Φυσικό αέριο-ΑΠΕ

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο μεταρρύθμισης της αγοράς: Για το φυσικό αέριο, θα ενεργοποιήσουμε μια χονδρική αγορά φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους με νέες υπηρεσίες. Έμφαση θα δοθεί σε ανθεκτικές υποδομές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των διακυμάνσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους κλιματικούς κινδύνους και στην κυβερνοασφάλεια.

Επιπλέον, προωθείται γρήγορη και απλή αδειοδότηση καθώς όπως είπε: για παράδειγμα, στην αδειοδότηση ΑΠΕ, «έχουμε ήδη καταφέρει να μειώσουμε τις διαδικασίες που λάμβαναν 2-3 χρόνια σε λίγους μόνο μήνες, ενώ προχωρούμε σε περαιτέρω απλουστεύσεις».

Στον τομέα των επενδύσεων τίθενται σαφή πλαίσια σε όλους τους τομείς, ενώ «για όλα τα κρίσιμα θέματα, έχουμε αναπτύξει σαφή συστήματα ή χάρτες πορείας».

Τέλος, ο κ. Σκρέκας ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τη διαφοροποίηση και τις συνέργειες, καθώς επίσης και στην καινοτομία.