Με μια εξαγορά στη Νότιο Αφρική η Ideal Συμμετοχών διπλασιάζει την παρουσία της στον κλάδο των πωμάτων ( Astir Vitogiannis), δημιουργώντας συνέργειες σε έσοδα, κόστη, εξαγωγές και, κυρίως, προετοιμάζει το έδαφος για μια μελλοντική επιτυχή αποεπένδυση.

Οι εξαγορές, όμως, δεν θα μείνουν εκεί, αλλά θα επεκταθούν και στους υπόλοιπους κλάδους.

Εν τω μεταξύ, το 2021 η Ideal Συμμετοχών θα εμφανίσει αυξημένα μεγέθη κατά 30-40%, και έτσι θα επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους.