Είναι κοινό μυστικό στην χρηματιστηριακή πιάτσα και στον κόσμο των επιχειρήσεων και των τραπεζών ότι οι σχέσεις των δύο ισχυρών κυριών της Επ. Κεφαλαιαγοράς Βασιλικής Λαζαράκου και Νατάσας Στάμου είναι τεταμένες, με αφορμή εκτός των άλλων την υπόθεση της χειραγώγησης Σάλλα του 2010 που ανασύρθηκε από το αρχείο με αφορμή την Παγκρήτια τράπεζα αλλά και διαφωνίες όσον αφορά τις διαδικασίες που τηρούνται στα Διοικητικά Συμβούλια και τα πρακτικά που κρατούνται!

Ωστόσο καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση της Αντιπροέδρου με την Πρόεδρο της Επ. Κεφαλαιαγοράς εξελίσσεται με φόντο την Προεδρία του Συνεγγυητικού κεφαλαίου που ex oficio αποδίδεται στον εκάστοτε εκπρόσωπο της Επ. Κεφαλαιαγοράς στο ΔΣ του Συνεγγυητικού!

Την ώρα τούτη και μετά την εκλογή των μελών του ΔΣ του Συνεγγυητικού που εκλέγονται από τους χρηματιστές απομένει η εκπροσώπηση από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς και ανεξάρτητες Αρχές, με κυριότερη την Επ. Κεφαλαιαγοράς της οποίας ο εκπρόσωπος θα καθίσει στην «καρέκλα» της Προεδρίας του Συνεγγυητικού!

Κάτι που συνεπάγεται αυξημένο κύρος και εμβέλεια στην αγορά, αλλά και μισθολογικά – οικονομικά οφέλη!

Υπό το πρίσμα τούτο ήδη στην αγορά αλλά και στο ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς συζητείται το γεγονός πως η κόντρα των δύο ισχυρών κυριών εξελίσσεται (κυρίως) και για την Προεδρία του Συνεγγυητικού!

Η αντιπρόεδρος κυρία Στάμου θα ήθελε κατά τις πληροφορίες να είναι εκείνη που θα προταθεί από την Επ. Κεφαλαιαγοράς ως εκπρόσωπος της στο Συνεγγυητικό, άρα και θα αποσπάσει τη θέση της Προέδρου στο Ταμείο αποζημίωσης των επενδυτών!

Την ίδια ώρα η πρόεδρος της ΕΚ κυρία Λαζαράκου δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, με τις πληροφορίες να λένε πως θα ήθελε και την προεδρία του Συνεγγυητικού για λογαριασμό της, παρά τις αντιδράσεις που θα προκληθούν στο ΔΣ από την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και προεδρικών θώκων!

Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον και την παρακολουθούμε…