Ποια κυρία (του επωνύμου κυρίου) «παίζει μπάλα» με μεγάλες εκκρεμείς επιχειρηματικές υποθέσεις, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση στις διαιτησίες;

Ποιος ο ρόλος του επώνυμου συζύγου;

Ποια η παρέμβαση του στο σύστημα;

Και υπό ποία ιδιότητα;

Αληθεύει ότι εσχάτως έχει αναλάβει ξενοδοχειακή εργολαβία συγγράφοντας πονήματα προς διευκόλυνση μεγαλομπαταξήδων;