Μόνο αστρονομική μπορεί να χαρακτηριστεί η έκπτωση που έκανε η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της εισηγμένης εταιρείας Μύλοι Λούλη και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του radar η τελική προσφερόμενη τιμή διέφερε κατά το ήμισυ της αρχικής με αποτέλεσμα να ανακύπτουν αρκετά ερωτηματικά.

1) Είναι η πολιτική αυτή που ακολουθεί η ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 537/2014 και του Κώδικα Δεοντολογίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών;
2) Είναι η παραπάνω πρακτική σύμφωνη με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που διατυμπανίζει τόσο η εταιρεία Μύλοι Λούλη όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;
3) Μπορεί η τόση μεγάλη έκπτωση που έκανε η ελεγκτική εταιρεία να αντανακλά και την ποιότητα του ελέγχου της;
4) Υπάρχουν ή όχι παράπονα στην αγορά των ελεγκτικών εταιρειών από τις πρακτικές που ακολουθεί η παραπάνω ελεγκτική εταιρεία;

Διαβάστε ακόμη: