«Έχουμε μειώσει τις εκτιμήσεις μας για την πρόβλεψη για το ΑΕΠ στο 4,0% από 4,5% το 2022 και αφήσαμε αμετάβλητη την πρόβλεψη για το 2023», εξηγεί η HSBC σε νέα ανάλυση της για το δεύτερο τρίμηνο των ευρωπαϊκών οικονομιών.

«Η Ελλάδα σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο του 2021, με ετήσια αύξηση 7,9% (λίγο μικρότερη από τη δική μας εκτίμηση για 8,8%, λόγω των προς τα κάτω αναθεωρήσεων των προηγούμενων στοιχείων)», επισημαίνει η HSBC.

Η χώρα κάλυψε μεγάλο μέρος της απώλειας του 2020 (-8,7%), ενώ σε τριμηνιαία βάση το επίπεδο του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο πέρυσι ήταν ήδη ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι το 4ο τρίμηνο του 2019. Αυτό είναι μάλλον εντυπωσιακό, δεδομένου ότι ο τουρισμός αντιπροσώπευε 10% του ΑΕΠ μόνο σε εισπράξεις από το εξωτερικό το 2019 και οι ξένοι τουρίστες εξακολουθούσαν να είναι λιγότεροι από το μισό πέρυσι, παρά την ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στο τέλος του καλοκαιριού (η οποία πιθανότατα συνέβαλε στην έντονη ανάκαμψη των εξαγωγών κατά 15,9% (τρίμηνο με τρίμηνο) το γ΄ τρίμηνο και 7,3% το δ΄ τρίμηνο), εξηγεί η HSBC.

Οι επενδύσεις συνέχισαν επίσης την ανάκαμψή τους το 4ο τρίμηνο και είναι ήδη 20% υψηλότερες από ό,τι πριν από την πανδημία επίπεδα (αν και παραμένουν περίπου 40% χαμηλότερες από το 2010).

«Αναμένουμε ότι η ισχυρή ανάκαμψη θα συνεχιστεί παρά τους αντίθετους ανέμους από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, επίσης χάρη στη στήριξη από το ταμείο της ΕΕ NGEU, από το οποίο η κυβέρνηση αναμένει να λάβει 1,7% του ΑΕΠ επιχορηγήσεις και 0,9% του ΑΕΠ δάνεια φέτος.

Συνολικά, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 31 δισ. ευρώ από το NGEU έως το 2026, όπου η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες συνολικά», εξηγεί η HSBC.

Επίσης, οι δαπάνες για υποδομές θα πρέπει να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, ιδίως σε σιδηροδρόμους, αυτοκινητοδρόμους και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δυναμικότητα εφοδιασμού της χώρας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 GW πέρυσι σε περίπου 8 GW και 65 MW προστέθηκαν τον Ιανουάριο.

Ο κατασκευαστικός τομέας αναμένεται επίσης να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, με τις οικοδομικές άδειες να έχουν αυξηθεί σχεδόν 30% πέρυσι σε υψηλό 11 ετών. Η πιστωτική ανάπτυξη βρίσκεται σταθερά σε επεκτατικό έδαφος μετά από χρόνια συρρίκνωσης και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δάνεια, διαθέτοντάς τα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με βάση το 20% του μετοχικού κεφαλαίου του έργου, ενώ οι τράπεζες θα παρέχουν το 30% και το υπόλοιπο θα προέρχεται από τα κεφάλαια NGEU, θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω τις πιστώσεις και, με τη σειρά του, τις επενδύσεις.

O υψηλός πληθωρισμός που οφείλεται στην ενέργεια (6,3% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο) θα πρέπει να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην εγχώρια κατανάλωση, παρόλο που η ισχυρή αγορά εργασίας -το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,8% τον Ιανουάριο, το οποίο είναι το χαμηλότερο από τον Ιούνιο του 2010 – ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη εργασιακή μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας. Ο τομέας της μεταποίησης είχε επίσης ένα κακό ξεκίνημα στο έτος, πιθανότατα λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους.

H HSBC παραμένει αισιόδοξη, ωστόσο, για την πορεία του τουρισμού.

«Αναμένουμε ότι περισσότεροι ξένοι τουρίστες θα συρρεύσουν στην ελληνική επικράτεια και τα νησιά αυτό το καλοκαίρι, γεγονός που θα πρέπει να δώσει πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη (περίπου 2% του ΑΕΠ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HSBC). Έτσι, η ανάκαμψη της Ελλάδας θα πρέπει να συνεχιστεί, αν και αναμένουμε μια αργή έναρξη με τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας να πλήττουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», καταλήγει ο βρετανικός οίκος΄.