Η γρήγορη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, βρίσκεται σε κίνδυνο με το Δήμο Χαϊδαρίου που διεκδικεί εκτάσεις εντός της περιοχής των ναυπηγείων να ετοιμάζεται για προσφυγές στα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Προβλήτα 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά, η οποία περιλαμβάνεται στο ακίνητο που δημοπρατήθηκε από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ο Δήμος Χαϊδαρίου εκτιμά ότι η πώληση της προβλήτας δεν είναι νόμιμη καθώς αυτή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν.

H δημοπράτηση και η πώληση της επίμαχης προβλήτας 4 δεν είναι νόμιμη, καθώς χαρακτηρίστηκε ως δημόσιο κτήμα, όχι υπαγόμενο στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αλλά με την ιδιότητα του κοινοχρήστου.

Ως εκ τούτων όλη η διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην οποία έχετε προβεί πάσχει νομικά και τυγχάνει έωλη”, αναφέρεται σε εξώδικη δήλωση του Δήμου που εστάλη στην ΕΤΑΔ πριν από την διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το ακίνητο.

O Δήμος Χαϊδαρίου υποστηρίζει ότι η προβλήτα αυτή δεν είναι απαραίτητη για τα Ναυπηγεία, καθώς ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για δραστηριότητες σχετικές με τη λειτουργία τους.

Η συγκεκριμένη έκταση έμεινε ανεκμετάλλευτη μέχρι το 2002, όπου εκμισθώθηκε σε εταιρεία logistics για την τοποθέτηση containers, ενώ τον Απρίλιο του 2016 δημιουργήθηκε στην επίμαχη προβλήτα 4 κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, το οποίο και θα πρέπει να μεταφερθεί πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στο νέο ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει αποστείλει εξώδικα και προς τον Ειδικό Διαχειριστή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τόσο κατά τον προηγούμενο διαγωνισμό που είχε αποβεί άκαρπος όσο και κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαγωνισμού.

Στα εξώδικα αυτά προς τον Ειδικό Διαχειριστή επισημαίνεται ότι ακίνητο των ΕΝΑΕ ανήκουν και εκτάσεις που, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, ανήκουν στον Δήμο Χαϊδαρίου.