Μείωση 4,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε αύξηση 22,7%. Από κει και πέρα, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,9% . Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, παρουσίασε μείωση 7,5%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Απρίλιο 2022 σε σχέση με τον Μάρτιο 2022. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Απριλίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Απριλίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής εξόρυξης μεταλλευμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,5% τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απρίλιου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από τη μείωση:

 • Κατά 21,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
 • Κατά 19,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 • Κατά 0,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.
 • Κατά 0,5% του Δείκτη Μεταποίησης.

Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Η αύξηση του μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 κατά 1,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την αύξηση:
 • Κατά 3,4% του Δείκτη Μεταποίησης.
 1. Από τη μείωση:
 • Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.
 • Κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 • Κατά 15,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,5% τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από τη μείωση:
 • Κατά 29,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 • Κατά 1,6% του Δείκτη Μεταποίησης.
 1. Από την αύξηση:
 • Κατά 0,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
 • Κατά 2,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.