Η ΕΥΔΑΠ σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Αυγούστου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επεξεργάζεται την διανομή και το ύψος ενός επιπλέον μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το μέγεθος των επενδύσεων που η εταιρεία προσβλέπει για τα επόμενα 10 έτη, την αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα αναφορικά με την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου από την υπό σύσταση ρυθμιστική αρχή, καθώς και άλλες τεχνικοοικονομικές και νομικές παραμέτρους, με υπευθυνότητα και συνέπεια για τους μετόχους, τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους.

«Η ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων στα οποία θα βασιστεί η απόφαση προσδιορίζεται χρονικά στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2022. Σε περίπτωση θετικής πρότασης διανομής του ως άνω πρόσθετου μερίσματος, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΕΥΔΑΠ παραμένει πάντα συνεπής προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος. Η πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ήδη τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2021 ποσού ύψους 29.820.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,28 € ανά μετοχή. Η μέση μερισματική απόδοση της τελευταίας τριετίας ανέρχεται σε 5,13%», σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Διαβάστε ακόμη: