Το 4,9% άγγιξε τον Νοέμβριο του 2021, από 4,1% τον Οκτώβριο στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία. Βάσει των στοιχείων της Eurostat στην ΕΕ των 27 ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,2%

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (2,4%), στην Πορτογαλία (2,6%) και στη Γαλλία (3,4% ενώ τα υψηλότερα στη Λιθουανία (9,3%), στην Εσθονία (8,6%) και στην Ουγγαρία (7,5%). Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός σε ένα κράτος μέλος και αυξήθηκε σε είκοσι έξι.

Τον Νοέμβριο, η μεγαλύτερη αύξηση στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+2,57%), ακολουθούμενες από υπηρεσίες (+1,16%), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,6%) και τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,49%).

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός άγγιξε το 4%.