Ο κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας (πλην κατασκευών), έπειτα από την απότομη κάμψη – σε όρους παραγωγής – που σημείωσε τον Απρίλιο 2020 (-8,7% MoM, -12,8% ΜοΜ στη μεταποίηση), ανέκαμψε και τον Νοέμβριο 2020, παρά το δεύτερο lockdown, ο δείκτης παραγωγής στη βιομηχανία προσέγγισε τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2020.

Η σχετικά καλή επίδοση των εξαγωγών εμπορευμάτων δύναται να ερμηνεύσει σε έναν βαθμό αυτό το αποτέλεσμα. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση, με την παρατήρηση του Νοεμβρίου 2020 να αποτελεί υψηλό 10 μηνών. Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020 είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν στις 9/2/2021 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παράταση, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, του δεύτερου lockdown, και την υψηλή συνεισφορά των πε-τρελαιοειδών (35,2% MoM) στην αύξηση της συνολικής παραγωγής στη βιομηχανία τον Νοέμβριο 2020 (6,2% MoM, 4,7% ΜοΜ στη μεταποίηση), τότε δεν αποκλείεται να καταγραφεί διόρθωση στα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, το μερικό και βραχύβιο άνοιγμα της αγοράς υπό τη μορφή παράδοσης / παραλαβής εκτός καταστήματος (click away) δύναται να είχε θετική επίδραση στα επίπεδα παραγωγής του εν λόγω τομέα της οικονομίας.
Ένα επιπρόσθετο θετικό στοιχείο αναφορικά με την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας μετά το πρώτο lockdown είναι η ενίσχυση του βαθμού χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού . Όπως οι κατά κεφαλήν ώρες εργασίας αποτελούν ένα μέτρο του βαθμού εκμετάλλευσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας (labour utilization rate), έτσι και το προαναφερθέν μέ-γεθος δύναται να θωρηθεί ως ένα μέτρο του βαθμού εκμετάλλευσης του παραγωγικού συντελεστή του κεφαλαίου (physical capital utilization rate). Σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τραπέζης της Ελλάδος (ως πηγή στον σχετικό πίνακα αναφέρεται το ΙΟΒΕ), ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία αυξήθηκε στο 74,2% τον Δεκέμβριο 2020 από 64,8% τον Μάιο 2020 (χαμηλό 47 μηνών).