Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Eurobank. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 28 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει τρεις επιλογές και μέγιστη αποζημίωση έως 140.000 ευρώ.

Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Ο Όμιλος Eurobank επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου / δικηγόρου στο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων, καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία. Ιδίως σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων / δικηγόρων ξεπεράσει τον απαιτούμενο για την ομαλή εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών των μονάδων αριθμό, ο Όμιλος δικαιούται να προβεί σε μαζική απόρριψη δηλώσεων συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:

1. ΕΦΑΠΑΞ

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ

Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 02.01.1969 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ EUROBANK