Την ανάθεση άσκησης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) στον κ. Μίλτο Ασλάνογλου, και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο κ. Κώστα Παπαμιχαήλ, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Ο κ. Ασλάνογλου, Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακούς τίτλους στα εφαρμοσμένα οικονομικά & χρηματοοικονομικά καθώς και στις πολιτικές της ενέργειας, έχει πολυετή εμπειρία σε ρυθμιστικά και οικονομικά ενεργειακά θέματα  και Ανταγωνισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

O κ. Παπαμιχαήλ, Οικονομολόγος, έχει εργαστεί ως σύμβουλος για ρυθμιστικά και οικονομικά θέματα στον τομέα τηςενέργειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό