Μπορούν τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου να «μιλούν» μεταξύ τους; Η απάντηση είναι θετική παρότι ενδεχομένως δεν είναι αυτονόητη. Η επικοινωνία όμως μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής στο Δημόσιο, δηλαδή η διαλειτουργικότητα, είναι αντικείμενο του μειοδοτικού διαγωνισμού, αρχικού προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) να αποτελεί τον κύριο του συγκεκριμένου έργου.

Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι όλα τα συστήματα του Δημοσίου να «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Αυτός είναι και ο σκοπός του εν εξελίξει διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την ανάπτυξη υπηρεσιών δια-δικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημοσίας διοίκησης. Υστερα από ολιγοήμερη παράταση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 2 Φεβρουαρίου, με το έργο να συνοδεύεται με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 27,9 εκατ. ευρώ και ως αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός του τοποθετείται σε 55,8 εκατ. ευρώ.

Με τη διαλειτουργικότητα, καταργείται η ανταλλαγή χαρτιών και εγγράφων ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς αντλούν αποκλειστικά ψηφιακά και μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής του πολίτη με το Δημόσιο», αναφέρει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ορισμένες από τις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν από την περαιτέρω διασύνδεση των συστημάτων του Δημοσίου περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εξασφάλιση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης για τα οποία σήμερα απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες.