Πράσινο φως για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγκρίνοντας στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου το ενημερωτικό δελτίο. Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ανακοίνωσε: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράςκατά την 921η/13.7.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τη δημόσια προσφορά έως 133.920.002 νέων μετοχών της, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.