Την ανάγκη έγκρισης, χρηματοδότησης και εφαρμογής του προγράμματος «ΔΙΑΤΗΡΩ» τονίζει σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Οπως λέει χαρακτηριστικά στην επιστολή η ΠΟΜΙΔΑ “το Προεδρείο του Σωματείου – μέλους μας «Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων» μας ενημέρωσε για τις προσπάθειες της Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στην κατάρτιση ενός πρωτοποριακού προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει ως άξονά του τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού στήριξης και χρηματοδότησης της ανακαίνισης και διάσωσης ιδιωτικών διατηρητέων κτιρίων στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης της Χώρας, αλλά και την ανάληψη ειδικής μέριμνας για όσα παλαιά κτίρια αξίζει να διασωθούν και να ανακαινιστούν ως διατηρητέα.

Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του προγράμματος αυτού, πέραν του ότι αποτελεί Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Χώρας μας από τη Σύμβαση της Γρανάδας, θα έχει τεράστια κοινωνική διάσταση, γιατί η ανακαίνιση των διατηρητέων και παλαιών κτιρίων σε συνδυασμό με την απαλλαγή από ετοιμόρροπα κτίρια χωρίς ιδιοκτήτη θα οδηγήσει σε άμεση αναβάθμιση πάμπολλες γειτονιές και περιοχές στην Αθήνα και τις άλλες παλιές πόλεις της χώρας μας, απαλλάσσοντάς τις από ότι οδυνηρό συνεπάγεται η ύπαρξη ετοιμόρροπων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων χωρίς ιδιοκτήτη, χωρίς να θίγει ιδιοκτησιακά συνταγματικά δικαιώματα.

Κυρίως όμως η σημασία του θα είναι αναπτυξιακή διότι θα δώσει αξία και δυνατότητα αξιοποίησης σε μεγάλο τμήμα του οικιστικού ιστού των κέντρων των πόλεων, θα αποτελέσει έναυσμα ανοικοδομήσεων και ανακαινίσεων σε όλες τις περιοχές με τέτοια ακίνητα που θα «ανασάνουν» ποιοτικά και περιβαλλοντικά.
Θα δώσει δουλειά στα συνεργεία και τους εργαζόμενους στις οικοδομές, στο εμπόριο και τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών, και όλες τις υπηρεσίες που συναρτώνται με την οικοδομή, με ευνόητες ευεργετικές συνέπειες στην απασχόληση και το ΑΕΠ της χώρας μας.

Συνεπώς στηρίζουμε ένθερμα την προώθηση και έγκριση του προγράμματος αυτού, και σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας”.