Την Παρασκευή 29 του Οκτώβρη αναμένεται να γίνει η πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ καθώς και η πληρωμή μερικών επιδομάτων ακόμη.

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα επιδόματα που πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ αυτή την εβδομάδα

ΟΠΕΚΑ: 29 Οκτωβρίου πληρώνεται το επίδομα του παιδιού και κάποιες παροχές ακόμη

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το επίδομα του παιδιού, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, πρόκειται επίσης να πληρωθούν τα εξής επιδόματα:

 • 72 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους για Αναπηρικά Επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).
 • 50 εκατ. ευρώ σε 230. 609 δικαιούχους για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
 • 33 εκατ. ευρώ σε 271.321 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.
 • 13,2 εκατ. ευρώ σε 13.141 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.
 • 11,3 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
 • 15 εκατ. ευρώ σε 80.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19).
 • 200.000 ευρώ σε 360 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.
 • 323.180 ευρώ σε 876 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
 • 228.040 ευρώ σε 6.476 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.
 • 72.610 ευρώ σε 91 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων.
 • 250.000 ευρώ σε 3.200 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

Oι ημερομηνίες πληρωμής για το επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ για το 2021 είναι οι παρακάτω:

 1. Η πρώτη δόση πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 31 Μαρτίου.
 2. Η δεύτερη δόση πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 31 Μαΐου (Η πληρωμή αυτή αφορούσε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο).
 3. Η τρίτη δόση πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 31 Ιουλίου (Η πληρωμή αυτή αφορούσε τους μήνες Μάιο και Ιούνιο).
 4. Η τέταρτη δόση πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 30 Σεπτεμβρίου (Η πληρωμή αυτή αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).
 5. Πέμπτη δόση: Στις 30 Νοεμβρίου του 2021 πρόκειται να καταβληθεί η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους. Η πληρωμή αυτή αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
 6. Έκτη δόση: Πριν από την Πρωτοχρονιά αναμένεται να καταβληθεί, από τον ΟΠΕΚΑ, η τελευταία και έκτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους. Η πληρωμή αυτή αφορά τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.