Τεράστια είναι η οικονομική ζημιά που γράφει η ΔΕΗ για κάθε ώρα (υποχρεωτικής) λειτουργίας των μονάδων λιγνίτη ώστε να σώσει το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας από την κατάρρευση.

Η ανάγκη αποζημίωσης της ΔΕΗ από την Κομισιόν είναι πλέον επιτακτική αφού κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με γερμανικές και ολλανδικές εταιρίες.

Το ΥΠΕΝ είναι σε ανοικτή γραμμή με την Κομισιόν και έχουν καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την πορεία υποβολής και εξέτασης της ελληνικής πρότασης για τη δημιουργία του Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας, μέσω του οποίου θα αποζημιώνεται η ΔΕΗ. Το σχήμα θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2022.

Η αναλυτική μελέτη για τα οικονομικά όλων των μονάδων της χώρας το 2020 και το 2021, έχει ενταχθεί στο προσχέδιο του Market Reform Plan που εστάλη στις Βρυξέλλες στα στελέχη της Κομισιόν.

Η ταχεία απόσυρση των λιγνιτικών έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ λόγω κόστους ρύπων, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει στην πράξη ούτε το 2022,λόγω των αναγκών του ηλεκτρικού συστήματος, όπως φάνηκε και κατά τις πρόσφατες ημέρες του καύσωνα.

Το εναλλακτικό σχέδιο (Strategic Reserve Plan) ως το 2022, προβλέπει καθεστώς στρατηγικής εφεδρείας για τους λιγνίτες και αποζημιώσεις στη ΔΕΗ. Μέσω του Strategic Reserve, η ΔΕΗ θα εισπράττει αποζημιώσεις για να διατηρήσει σε ετοιμότητα τις λιγνιτικές της μονάδες για λόγους ασφάλειας τροφοδοσίας, τη στιγμή που η λειτουργία τους είναι ζημιογόνα για την επιχείρηση.

Παράλληλα, δυνατότητα συμμετοχής στον μηχανισμό προβλέπεται να έχει και οποιαδήποτε μονάδα φυσικού αερίου.

Η συμμετοχή μονάδων φυσικού αερίου στη στρατηγική εφεδρεία είναι δύσκολη πάντως αφού όποια μονάδα μπει στο μηχανισμό δεν μπορεί να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Τέλος θα δουλέψει και από το 2023 ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Ισχύος (CRM) δίνοντας κίνητρο για νέες επενδύσεις (όπως σε θερμοηλεκτρικές μονάδες, σε αποθήκευση και σε ευέλικτη ζήτηση) που δεν θα πραγματοποιούνταν αλλιώς.