Σε δυο περιπτώσεις καταγράφεται έντονη αντίδραση από επιχειρήσεις για την εξαίρεση μισθώσεων ακινήτων από το ευεργετικό μέτρο μείωσης ενοικίων.
Πιο συγκεκριμένα:
Με βάση το (ΦΕΚ 4899 06/11/2020 μέτρα λόγω covid-19) τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά έως και την 16/01/2021.
Στις επιχειρήσεις, όμως, που ο κύριος Κ.Α.Δ. λειτουργούσε εκτός εμπορικών στοών δεν δόθηκε απαλλαγή ενοικίων για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο παρόλο που με βάση το ΦΕΚ 4899 06/11/20 ήταν υποχρεωτικά κλειστά. (Εν αντιθέσει με τα καταστήματα που ο Κ.Α.Δ τους ήταν κλειστός εντός-εκτός των εμπορικών στοών).
Στις περιοχές που μπήκαν στο «βαθύ κόκκινο» όπως η Πάτρα επήλθαν επιπλέον περιορισμοί (λιγότερες ώρες λειτουργίας 17:30 λήξη από 17-01-2021).
Όπως γίνεται άμεσα κατανοητό στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των επιχειρήσεων εντός στοών η νέα πραγματικότητα (από 17-01-2021) δημιούργησε κι άλλα προβλήματα ήτοι:
α) Με την μείωση της πελατείας και την ταυτόχρονη μείωση του ωραρίου λειτουργίας, οι ανωτέρω επιχειρήσεις, με ενεργό Κ.Α.Δ. εντός των στοών δεν δύναται να βγάλουν μέρος του προσωπικού του σε αναστολή εργασίας με ότι βαριές επιβαρύνσεις προκύπτουν από αυτό (πληρωμή μισθών και εισφορών).
Στο πλαίσιο αυτό πολλοί επαγγελματίες από όλη τη χώρα ζητούν από την κυβέρνηση την ένταξη των πιο πάνω περιγραφόμενων επιχειρήσεων αναδρομικά στο μέτρο των ενοικίων για τον Ιανουάριο , Φεβρουάριο στο καθεστώς αναστολής λειτουργίας εργαζομένων καθώς και τις ευεργετικές διατάξεις για μείωση ενοικίων για όσο διάστημα θα λειτουργούνε με το μειωμένο ωράριο λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας. Παράλληλα ζητουν και την απαλλαγή καταβολής των ενοικίων για Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Αγορά καυσίμων
Επίσης όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς καυσίμων με ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου καυσίμων, όπου δραστηριοποιούνται και οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, σε αντίθεση με τα πρατήρια λιανικής εμπορίας καυσίμων, συνεχίζει να εξαιρείται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ενοίκια.
Στελέχη του κλάδου χαρακτηρίζουν άδικη και παράλογη την εξαίρεση, που συνιστά άνιση μεταχείριση, καθώς ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί μέσω μιας αλυσίδας συμβάσεων μίσθωσης και υπομίσθωσης ή και παραχώρησης χρήσης: Αρχικά συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων (εκμισθωτές) όπου στεγάζονται τα πρατήρια και των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (μισθωτές). Στη συνέχεια συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (υπεκμισθωτές) και των λιανεμπόρων/πρατηριούχων (υπομισθωτές).
 
Και ενώ στους πρατηριούχους έχει δοθεί το δικαίωμα να καταβάλλουν το 40% του μισθώματος προς τις Εταιρείες, στις Εταιρείες δεν έχει δοθεί το ίδιο δικαίωμα ως προς τους αρχικούς / πρώτους εκμισθωτές.
Έτσι, καθώς έχουν εξαιρεθεί από το ευνοϊκό μέτρο οι εταιρείες εμπορίας, οι ίδιες συνεχίζουν να καταβάλλουν στο ακέραιο το ποσό των μισθωμάτων στους εκμισθωτές τους (ιδιοκτήτες ακινήτων), ενώ είναι υποχρεωμένες να αποδεχθούν τη μείωση του καταβαλλόμενου σε αυτές μισθώματος από την πλευρά των πρατηριούχων (υπομισθωτές).
Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στις περιπτώσεις των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων καυσίμων, όπου οι εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ακέραιο το ποσό των μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα καθώς η μείωση των πωλήσεων καυσίμων το 2020 ανήλθε σε 22%, ενώ τα στοιχεία από τις πωλήσεις των πρώτων μηνών της νέας χρονιάς είναι ακόμη χειρότερα.

Δείτε όλες τις  τελευταίες Ειδήσεις  από την  Ελλάδα  και τον  Κόσμο,  τη στιγμή που συμβαίνουν, στο  Radar.gr.