Ο κ. Νικόλαος Γεραντώνης Διευθυντής του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών ορίστηκε από την ΕΚ ως νέο μέλος στο ΔΣ της ΕΛΤΕ.

Αναλυτικότερα με το ΦΕΚ 278/ 22_3_2024 ορίζεται ότι “αντικαθίσταται ως μέλος στο ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων ο Νικόλαος Κονταρούδης από τον οικονομολόγο Νικόλαο Γεραντώνη, ως εκπρόσωπος της ΕΚ.”

Ο κ.Νικόλαος Γεραντώνης διαθέτει πλούσια εμπειρία σε θέματα εποπτείας εισηγμένων εταιρειών, είναι γνώστης των ΔΠΧΑ και των ΔΕΠ, διαθέτει Διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες και αναμένεται να συνεισφέρει στον εποπτικό ρόλο της ΕΛΤΕ που είναι η εποπτεία του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και η προστασία του επενδυτικού κοινού.

Το radar εύχεται καλή δύναμη στο έργο του!

Διαβάστε ακόμη: