Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου ανέλαβε τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας σε αντικατάσταση της αποχωρήσασας από την ανωτέρω θέση, κας Σεβαστής Αμανατίδου Βολουδάκη.

Ο κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου είναι Δικηγόρος και διαθέτει εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων.

Διαβάστε ακόμη: