Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου προχώρησε η εταιρεία Έλτον Διεθνούς Εμπορίου ύψους 3 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, με κάλυψη αυτού από την Τράπεζα Eurobank. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η Τράπεζα Eurobank.

Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για την ενίσχυση της ρευστότητάς της.