Αισθητή άνοδο των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, αλλά και σημαντική αύξηση της βιομηχανικης παραγωγής καταγράφει το ΙΟΒΕ, στο Δελτίο Εξελίξεων στη βιομηχανία για το μήνα Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Μάιο, στις 110 (από 99,8 μονάδες) τονΑπρίλιο, αισθητά υψηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδο (97,6μον.), κυρίως λόγω της επανεκκίνησης σημαντικών δραστηριοτήτων της οικονομίας.

Η επιτάχυνση της εμβολιαστικής διαδικασίας και η επανεκκίνηση της οικονομίας βελτιώνουν σημαντικά τις προσδοκίες, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Επίσης, οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 4,8 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να παραμένει στο 74,1% τον Μάιο.

Την ίδια ώρα, στην έρευνα καταγράφεται βελτίωση σε όλους τους βασικούς τομείς. Ειδικότερα, Μεταποίηση (22,8%), Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (22,4%), Ορυχεία –Λατομεία (46,4%) και στην Παροχή Νερού (1,9%).

Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την οικονομία σημειώθηκε αύξηση στα Φάρμακα (13,6%), στα Βασικά Μέταλλα (19,8%) και στα Τρόφιμα (7,6%). Παράλληλα, το Το δ’ τρίμ. του 2020 οι απασχολούμενοι στη Βιομηχανία μειώθηκαν 5,4% ή 21,0 χιλ. συγκριτικά με το δ’ τριμ. 2019 (στους 371,5 χιλ. από τους 392,5 χιλ.), έναντι μείωσης 0,6% στο σύνολο της οικονομίας.

Το 2020 η απασχόληση στη βιομηχανία περιορίστηκε ήπια, 1,9% ή 7,4 χιλ. άτομα (στους 382,2 χιλ. από τους 389,6 χιλ. το 2019), έναντι μείωσης 0,9% στο σύνολο της οικονομίας.

Σε ότι αφορά το κόστος παραγωγής, το ΙΟΒΕ καταγράφει ότι, το δ’ τρίμ. του 2020 αυξήθηκε κατά 1,1% σε συνέχεια αύξησης του κατά 4,6% το γ’ τρίμ. 2,6% το β’ τρίμ. και 3,8% το α’ τρίμ. του 2020.Σε ετήσια βάση, το κόστος εργασίας το 2020 αυξήθηκε 3,0% (στις 109,0 μονάδες από τις 105,8 ένα έτος πριν), σε συνέχεια ανόδου 0,5% το 2019 (105,2 μονάδες το 2018).

Επιπλέον, ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο (11,9% από -0,5%).Σε χαμηλότερα επίπεδα οι μεταβολές σε Ευρώπη (στηνπεριοχή του 2,8% από 0,3%).

Εξάλλου, στα €2,1δισεκ. διαμορφώθηκαν οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων τον Μάρτιο (+25,3%, y-o-y). Το εμπορικό έλλειμμα στα €2,7 δισεκ. από €1,9 δισεκ. ένα χρόνο πριν.Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων αγγίζει το 83% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών.

Πρωτοπορούν για τις εξαγωγές τους τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €789 εκατ.(+31,5%σε σχέση με ένα χρόνο πριν),και το Αλουμίνιο,με €446 εκατ.(+9,3%y-o-y).Στο α’τριμ. Του 2021, το 80% των βιομηχανικών προϊόντων κατευθύνθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από ένα μόλις 5,5% προς Ασία και Β. Αμερική.

Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία

Το ΙΟΒΕ προχωρά και σε μια περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία.Σημειώνεται ότι, είχαμε ενίσχυση του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 1,6% το α’ τριμ. του 2021 σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα έναντι ανόδου 3,6% στην ΕΕ. Επιπλέον, καταγράφεται βελτίωση 5,8% το α΄τριμ. του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με δ΄ τρίμ. Του 2020. Από κει και πέρα, τα βασικά σημεία της ανάλυσης του ΙΟΒΕ, έχουν ως εξής:

  • Ενίσχυση του κύκλου εργασιών το α ΄τριμ. του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους για τον Πρωτογενή τομέα (12,5%), τις Δραστηριότητες Ανθρώπινης υγείας (10,9%) και το Ηλεκτρικό ρεύμα κ.α. (8,3%).
  • Σε χαμηλότερα επίπεδα έπονται οι Επαγγελματικές δραστηριότητες, με 5,3%, και η Μεταποίηση, με 2,5%.
  • Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώνεται στις Τέχνες και ψυχαγωγία, και στις Υπηρεσίες καταλύματος.
  • Στο σύνολο των δραστηριοτήτων καταγράφεται εξασθένιση κατά 5,4% το α΄ τρίμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
  • Εντός των κλάδων βιομηχανίας, η υψηλότερη ενίσχυση του κύκλου εργασιών το α΄ τριμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν σημειώνεται στους ΗΥ (15,1%) και στα Φαρμακευτικά προϊόντα (14%).
  • Έπονται, σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, τα Πλαστικά προϊόντα και τα Μεταλλικά προϊόντα, με άνοδο 9,4% και 7%, αντίστοιχα.
  • Βελτίωση του κύκλου εργασιών σημειώνεται στις Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και στα Βασικά μέταλλα, κατά 6,8% και 6%, αντίστοιχα, το α΄ τριμ. του 2021 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Αντίθετα, υψηλότερη υποχώρηση σημειώνεται στα Δερμάτινα Είδη και στα Είδη ένδυσης (-41,6% και -19,7%, αντίστοιχα).
  • Ηπιότερη εξασθένιση για τις Εκτυπώσεις (-13,8%) και για την Ποτοποιία (-13,5%) το α΄ τριμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν.