Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, αντί για την Παρασκευή 22 Ιουλίου, θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Ελλάκτωρ», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε συνέχεια της από 08.04.2022 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα διεξαχθεί την 28η Ιουλίου 2022 αντί της 22ας Ιουλίου 2022, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.