Για τις 27 Ιανουαρίου 2021 αναβλήθηκε η διεξαγωγή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ελλάκτωρ, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη 7 Ιανουαρίου.

Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, μετά το αίτημα της Invesco (ποσοστό άνω του 5%), των εφοπλιστών μετόχων Γιάννης Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν τη αναβολή.

Σημειώνεται ότι έως τις 12 Ιανουαρίου πρέπει να ολοκληρωθεί η δεσμευτική συμφωνία που έχει υπογράψει η Invesco Finance SA για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 18,3346% από την Pemaonaro Limited, ιδιοκτήτρια των μετοχών των αδελφών Καλλιτσάντση, οι οποίες  έχουν ενεχυριαστεί στο fund Farallon.