Πρόσθετη χορηγία 1,5 εκατ. ευρώ και δράσεις για τη βιώσιμη αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές – Ιδρυση Παρατηρητηρίου για την Αγροτική Παραγωγή στην Β.Εύβοια

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται στο πλευρό των οικογενειών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από
τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την
αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και είναι έτοιμη να συνδράμει μαζί με την ελληνική πολιτεία
τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων σε όλα τα επίπεδα
Πιστή στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, που συνδιαμόρφωσε μαζί με άλλες 29 Τράπεζες από όλο τον κόσμο και οι οποίες καθορίζουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ενισχύει σε πρώτη φάση με €1,5εκατ. το χορηγικό πρόγραμμα δράσεων για το περιβάλλον με στόχο την αναδάσωση και αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.
Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει θεσμικές πρωτοβουλίες για την ανασύνταξη της αγροτικής οικονομίας και τηνεπαναλειτουργία των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές και προχωρεί στην Ίδρυση
Παρατηρητηρίου για την Αγροτική Παραγωγή στη Βόρεια Εύβοια
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, υλοποιεί πρόσθετες ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στα
ακόλουθα

Οι ενέργειες

Συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης που σχεδιάζουν οι ελληνικές αρχές για τις πληγείσες
περιοχές, με υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων για υποδομές και μετάβαση των τοπικών
οικονομιών σε βιώσιμη, διατηρήσιμη ανάπτυξη
Προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένα για την προώθηση της προστασίας τουπεριβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης
Αμεσες δράσεις υποστήριξης του αγροτοδιατροφικού τομέα στις πληγείσες περιοχές με στόχο την
ανασύστασή του και την βιώσιμη συνέχειά του.
Φροντίδα για τις ανάγκες των μαθητών των δήμων που επλήγησαν, σε σχολικά είδη και ρουχισμό,
ενόψει της νέας σχολικής χρονιά
Θέσπιση υποτροφιών για φοιτητές προερχόμενους από τους δήμους που επλήγησαν, ενόψει της
νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, για έξοδα στέγασης και μεταφοράς

EET

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των δράσεων που ανακοίνωσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών για
επιχειρήσεις και ιδιώτες στις 10 Αυγούστου 2021, με αναστολή πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων και
αποχή από λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για έξι μήνες για τους πληγέντες, τις οποίεςη Τράπεζα
Πειραιώς υλοποιεί άμεσα