Προς όφελος της ΔΕΗ και του Γιώργου Στάση εξελίσσεται η εκκαθάριση των υπερεσόδων των προμηθευτών ρεύματος από τη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ)!

Το ποσόν θα φθάσει τα 200 εκατομμύρια, το 90% θα φορολογηθεί και θα γυρίσει στα κρατικά ταμεία, τα οποία θα τα πληρώσουν στη ΔΕΗ για τα χρέη των ΔΕΥΑ προς την επιχείρηση.

Έτσι η ΔΕΗ θα καταβάλλει πάνω-κάτω 120-130 εκατομμύρια για υπερέσοδα και θα εισπράξει περίπου 200 από οφειλές τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα κατέβαλλε ούτως ή άλλως.

Είναι πιθανό όλη η κίνηση να γίνει με συμψηφισμό, οπότε η ΔΕΗ δεν θα έχει θέμα επηρεασμού του cash flow αφού σε επίπεδο ρευστότητας απλώς θα εισπράξει τη διαφορά.

Η διαδικασία στη ΡΑΑΕΥ

Όταν η ΔΕΗ δώσει στην Αρχή (Δαγούμας-Φουρλάρης) τα στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και όταν αποστείλει ο ΔΕΔΔΗΕ (Τάσος Μάνος) το λεγόμενο «συντελεστή κανονικοποίησης», όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση για τον υπολογισμό των υπερεσόδων, τότε θα γίνει ο τελικός υπολογισμός.

Ο συντελεστής αυτός είναι που μετατρέπει τις μεγαβατώρες που χρεώνονται οι προμηθευτές κάθε μήνα με βάση τις δηλώσεις που κάνουν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και τις προσαρμόζει προβλέψεις του ΔΕΔΔΗΕ για τις απώλειες, στις «πραγματικές» μεγαβατώρες, δηλαδή σε εκείνες που χρησιμοποίησαν, αμέσως μετά τη τελική εκκαθάριση.

Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής που θα στείλει ο Διαχειριστής στην Αρχή, τόσο χαμηλότερα θα είναι και τα υπερέσοδα που θα προκύψουν από την τελική της άσκηση.

Ανάλογα με το ποσόν θα υπολογιστούν και τα χρήματα που θα προκύψουν μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην αγορά του ρεύματος.

«Το τελικό ποσό για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και τα τέλη του 2023, θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 200 εκατομμύρια που δεν μπορεί παρά να προκύπτει από τη δίκαιη εφαρμογή της υπουργικής απόφασης» μας λέει υψηλόβαθμη πηγή του ΥΠΕΝ.

Από τα ποσά που θα καθορίσει ο υπολογισμός της Αρχής, οι εταιρείες θα κληθούν να καταβάλουν άμεσα το 60%, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, ενώ το υπόλοιπο 40% θα εισπραχθεί όταν θα γίνει η τελική εκκαθάριση.

Η ρυθμιση για τις ΔΕΥΑ που ευνοεί τη ΔΕΗ

Τα ποσά θα κατευθυνθούν σχεδόν αποκλειστικά για τις πληρωμές μέρους των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τη ΔΕΗ.

Είναι μια απόφαση, η οποία συνδέεται άμεσα με τη μεταρρύθμιση των 132 ΔΕΥΑ και τη συγχώνευση πολλών εξ’ αυτών, την οποία δρομολογεί το ΥΠΕΝ και πρόκειται να παρουσιάσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.

Όπως έχει αναφέρει ο ΥΠΕΝ Θόδωρος Σκυλακάκης, «στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να αποκτήσουν οι δημοτικές επιχειρήσεις περισσότερη αποτελεσματικότητα και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικό και φτηνό νερό, καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης».

Η μεταρρύθμιση θα προβλέπει συνενώσεις, με βάση πάντα το κριτήριο της τοπικότητας και το δέλεαρ για να μειωθούν οι αντιδράσεις θα είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση σε βάθος 10ετίας των χρεών τους προς τη ΔΕΗ. Τμήμα των χρεών θα εξοφληθεί με τη χρήση των υπερεσόδων από τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο ερώτημα, κατά πόσο τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν κάπου αλλού, όπου ενδεχομένως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, και τα χρέη των ΔΕΥΑ να καλυφθούν με τα περίπου 600 εκατ. ευρώ από την κατανομή των ρύπων του 2024 που θα κατευθυνθούν στο ΤΕΜ, αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ απαντούν ότι η απόφαση έχει κλειδώσει.

Όσα είχε πει τον Δεκέμβριο στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, ο ΥΠΕΝ, παρουσιάζοντας το σχέδιο για τη μεταρρύθμιση των ΔΕΥΑ δεν ήταν προφανώς τυχαία. Ούτε και η αναφορά του στο νούμερο των 250 εκατομμυρίων, ως το ποσό που έχει βρει το κράτος για να καλύψει τις οφειλές των ΔΕΥΑ.

Όπως είπε πει τότε, ο ΥΠΕΝ «για τη ρύθμιση των οφειλών των ΔΕΥΑ από ληξιπρόθεσμες οφειλές ηλεκτρικής ενέργειας, ένα μεγάλο μέρος αυτών θα το πληρώσει το κράτος, και θα το αποπληρώσουν άτοκα οι δήμοι σε βάθος 30ετίας. Αυτό, με την προϋπόθεση ότι η λύση θα δοθεί μέσα στο 2024 και με το υπουργείο να έχει εξασφαλίσει 250 εκατ. ευρώ για αυτό το σκοπό».

Σήμερα οι ΔΕΥΑ έχουν ανείσπρακτες οφειλές από τους πολίτες ύψους 700 εκατομμυρίων, 170 εκατομμύρια αποθεματικά, καθώς επίσης 700 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές για ηλεκτρική ενέργεια και 144 εκατ. ευρώ από δάνεια.

Προμηθευτές ρεύματος: αναδρομικό χρέος δεκάδων εκατομμυρίων

Αναδρομικό χρέος δεκάδων εκατομμυρίων από την τελευταία εκκαθάριση του ΔΕΔΔΗΕ προκύπτει για τους προμηθευτές ρεύματος από το 2019!

Για πολλές εταιρείες αυτό σημαίνει σοβαρό πρόβλημα στους προϋπολογισμούς τους.

Σημαντική επιβάρυνση από το παρελθόν είναι για τους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος, η πρώτη οριστική εκκαθάριση του ΔΕΔΔΗΕ την οποία έλαβαν αναφορικά με το 1ο εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την εκκαθάριση, καλούνται να καταβάλουν αναδρομικά σημαντικά ποσά, τα οποία για τις μεγαλύτερες εταιρείες ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ.

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι με βάση στον συντελεστή κανονικοποίησης που υπολόγισε ο ΔΕΔΔΗΕ, στα επίπεδα του 3,3, υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες πλήρωσαν οι προμηθευτές στο 1ο εξάμηνο του 2022 και στις ποσότητες που προσδιορίζονται τώρα, με βάση την οριστική εκκαθάριση.

Οι επιπλέον κιλοβατώρες θα χρεωθούν με τις τότε τρέχουσες χονδρεμπορικές τιμές. Οι τιμές αυτές κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα, με δεδομένο ότι το 2022 βρισκόταν στο απόγειο η ενεργειακή κρίση.

Όπως μας λέει μάνατζερ μεγάλου προμηθευτή, «κρίσιμο είναι επίσης πως οι οριστικές εκκαθαρίσεις γίνονται με καθυστερήσεις και όχι στην προβλεπόμενη προθεσμία του ενός έτους – για παράδειγμα, στην περίπτωση του 1ου εξαμήνου του 2022, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2023».

Συνεπώς, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει, τα ποσά αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν από τους καταναλωτές που πραγματικά «έκαψαν» την αντίστοιχη ενέργεια. Έτερο πρόβλημα ότι αρκετοί καταναλωτές μπορεί στην πορεία να έχουν αλλάξει πάροχο.

Η οριστική εκκαθάριση συναρτάται τόσο από τις απώλειες (τεχνικές ή μη τεχνικές) του δικτύου διανομής, όπως αυτές προσδιορίστηκαν εκ των υστέρων. Επίσης, εξαρτάται από τη διαφορά καταλογιζόμενης και τελικής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε προμηθευτή – δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στις ποσότητες που υπολογίζονται από τις τρέχουσες δηλώσεις εκπροσώπησης (και με τις οποίες γίνονται οι προσωρινές εκκαθαρίσεις) και τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν με βάση τις μετρήσεις των «ρολογιών» των πελατών του.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, μάνατζερ του κλάδου εκτιμά ότι «είναι ανάγκη να βελτιστοποιηθούν τα μοντέλα του ΔΕΔΔΗΕ, με τα οποία εκτιμώνται οι απώλειες, ώστε να περιοριστούν μεγάλες αποκλίσεις από τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν εκ των υστέρων. Σε σχέση με τη διαφορά ανάμεσα στην καταλογιζόμενη και τελική ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνουν πως η υφιστάμενη συχνότητα των καταμετρήσεων δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση στην οριστική εκκαθάριση» και συνεχίζουν λέγοντας πως «η έναρξη των μηνιαίων καταμετρήσεων αναμένεται να μειώσει δραστικά τις αποκλίσεις ανάμεσα στις περιοδικές και τις οριστικές εκκαθαρίσεις. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το μέτρο θα καλύψει το σύνολο των παροχών από τον Ιούνιο, η βελτίωση θα έρθει το νωρίτερο από το επόμενο έτος».

Οι ίδιοι μάνατζερ λένε πως «είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βρεθούν ενώπιον ακόμη πιο δυσάρεστων εκπλήξεων, στην περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Κι αυτό γιατί το σχήμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας έχει λήξει από τις αρχές του 2019, χωρίς στη συνέχεια (και έως και τώρα) να έχουν κινηθούν οι διαδικασίες από την ελληνική πολιτεία ώστε η DG Comp να εγκρίνει την επέκτασή του».

Συμπερασματικά για μία 5ετία οι χρεώσεις των εταιρειών γίνονται αποκλειστικά με βάση τις προσωρινές εκκαθαρίσεις, καθώς θα ήταν παράνομο να εγκριθούν οριστικές εκκαθαρίσεις. Κάτι που σημαίνει πως για αυτό το χρονικό διάστημα αγνοείται το τελικό κόστος προμήθειας των εταιρειών στα νησιά.

Ρεύμα: Τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια του Ιανουαρίου - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

ΕΣΠΕΝ: μέγα πρόβλημα η έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ των πελατών

Σε επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ μέσω του γενικού του διευθυντή, Μίλτου Ασλάνογλου, επισημαίνει εκ νέου το χρονίζον και ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα της έλλειψης έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διεύθυνσης για την ταυτοποίηση των Πελατών που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 1,5 εκ. μετρητές, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας επιθυμεί να επισημάνει εκ νέου το χρονίζον και ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα της έλλειψης έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διεύθυνσης για την ταυτοποίηση των Πελατών που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 1,5 εκ. μετρητές, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.

Ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίοι καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ αποτελεί μείζον ζήτημα, ιδίως αναφορικά με τις περιπτώσεις των εν λόγω παροχών οι οποίες μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, καθότι οι δικαιούχοι της Καθολικής Υπηρεσίας περιέρχονται στο πελατολόγιο των παρόχων αυτομάτως, δίχως να προηγείται η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας. Όμοιο ζήτημα ανακύπτει και από την έλλειψη αναφοράς της διεύθυνσης σημαντικού αριθμού Πελατών.

Ελλείψει έγκυρων στοιχείων, η ταυτοποίηση και τιμολόγηση μεγάλου μέρους των Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας καθίσταται πρακτικά αδύνατη, συνεπώς η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους εν λόγω Πελάτες πραγματοποιείται με σημαντική οικονομική ζημία των παρόχων.

Το ζήτημα αυτό παραμένει έως σήμερα ανεπίλυτο, παρά την Απόφαση 791A/2021 της 21.10.2021 με την οποία η Αρχή αναφορικά (και) με την ελλιπή παροχή στοιχείων είχε επιβάλει αφενός διοικητικό πρόστιμο €250.000 και αφετέρου αυστηρή σύσταση στον Διαχειριστή για την τήρηση της υποχρέωσης παροχής στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, πλήρων των στοιχείων Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, ενόψει της προγραμματιζόμενης επένδυσης για την εγκατάσταση 7,3 εκ. «έξυπνων μετρητών», επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων μετρητών για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα ταυτοποίησης του συνόλου των παροχών, μέσω έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των Πελατών που αντιστοιχούν σε αυτούς.

Δεδομένων των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η διευκρίνιση των παρακάτω θεμάτων:

α. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ή/και υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστεί, τόσο από τον δεσπόζοντα προμηθευτή όσο και από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, η έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ για τους τουλάχιστον 1,5 εκ. Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας; Στο βαθμό δε που η συνεργασία της ΑΑΔΕ έχει ήδη ζητηθεί, θεωρούμε ως κρίσιμη παράμετρο την ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας αυτής.

β. Έως την πλήρη επίλυση του εν θέματι μείζονος ζητήματος, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι ο επιμερισμός στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, των Πελατών για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ, πραγματοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612 διαδικασία, και κατ’ αναλογία των ποσοστών που ορίζονται στην Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187 τα οποία αντιστοιχούν στους μετρητές που έκαστος εκ των παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα;»
Εύλογα ο ΕΣΠΕΝ περιμένει ανταπόκριση στο πρόβλημα.

Διαβάστε ακόμη: