Προσφορές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου καλούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για την κατασκευή του νέου μέγα-φωτοβολταϊκού πάρκου που κατασκευάζει στην Πτολεμαίδα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Για το έργο δυναμικότητας 550 MW και προϋπολογισμού 216 εκατ. ευρώ (χωρίς τα πάνελ), βγήκε χθες η προκήρυξη, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗΑΝ με ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ.

Πρόκειται για ένα έργο, που η θυγατρική της ΔΕΗ θα λειτουργήσει μέσω PPA, χωρίς δηλαδή λειτουργική ενίσχυση, διευρύνοντας το χορό των διμερών συμβολαίων, τα οποία επιλέγουν έστω και με δισταγμό και άλλοι μεγάλοι παίκτες της αγοράς.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού το έργο προβλέπει την μελέτη, τα έργα πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, την μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 550 MW.

Προβλέπει επίσης την καταβολή πριμ 2,5% επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο, εφόσον το πάρκο παραδοθεί κατά 60 ημέρες νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία. Το έργο υπολογίζεται να είναι έτοιμο σε δύο χρόνια.