Άμεσα μετρητά από 300 έως 2000 ευρώ μπορούν να εγκριθούν και να εκταμιευτούν online μέσω του ebanking ή της mobile εφαρμογής της Εθνικής Τράπεζας.

Πρόκειται για ένα νέο προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα, το οποίο χορηγείται χωρίς εξασφαλίσεις, σε όσους χρειάζονται άμεσα μετρητά για την κάλυψη μικρών προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών.
Η αίτηση γίνεται μέσω του Internet ή Mobile Banking της Εθνικής και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου δεν επιβαρύνεται με έξοδα δανείου.
Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα και δηλώνουν εισοδήματα στην Ελλάδα.
Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από το ποσό. Δηλαδή, μέχρι 1000 ευρώ, η διάρκεια αποπληρωμής είναι μεταξύ 12 και 24 μήνες, ενώ για ποσά άνω των 1000 ευρώ και μέχρι 2000 ευρώ η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 12 και 48 μήνες.
Το προσωπικό δάνειο “ΕΞΠΡΕΣ” εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με αυτόματη χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεων.