Υποχρεωτική η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από το 2023 σ όλα τα νέα κτίρια.

Αναρωτιόμαστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για μια εταιρεία η οποία έχει προσανατολίσει την παραγωγή της στα ενεργειακά καλώδια και αποτελεί, επιλογή μεγάλων εταιρειών όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ.

Ναι, πρόκειται για την Cenergy της οποίας τα νέα θα έλθουν σύντομα σ ότι αφορά την συνεργασία παραγωγικής μονάδας στις ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ για την ενεργειακή μετάβαση είναι τόσο υψηλές, ώστε η μονάδα της Ελληνικά Καλώδια θα αποσβεστεί μέσα 2-3 χρόνια από την έναρξη της.