Στην υποβάθμιση των senior ομολόγων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Bank of America, διατηρώντας τη σύσταση overweight μόνο για το ομόλογο της Eurobank.

Συγκεκριμένα, η BofA υποβαθμίζει τα senior preferred ομόλογα της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε Marketweight,  το T2 της Εθνικής σε underweight σε μη ελκυστική σχετική αξία, αναβαθμίζει το AT1 της Πειραιώς σε Marketweight για τη βελτίωση του κεφαλαίου και της αποτίμησης και διατηρεί το owerweight στα senior preferred ομόλογα της Eurobank.

Δύο αρνητικοί παράγοντες για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διακρίνει δύο αρνητικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα spreads των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών:

(i) την προσφορά ομολόγων πιθανότατα senior προνομιούχων MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – MREL)

και (ii) τη μακροοικονομική αβεβαιότητα

Όπως τονιζουν οι αναλυτές,  οι ελληνικές τράπεζες βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού τους το τελευταίο έτος. Η Eurobank και η Εθνική έχουν φτάσει σε μονοψήφιους δείκτες NPE. Η φερεγγυότητα αποτελεί πλέον παράγοντα διαφοροποίησης, πολύ ισχυρότερο π.χ. για την Εθνική, παρά για την Πειραιώς.

Ωστόσο, οι πιο φερέγγυες τράπεζες δεν προσφέρουν γενικά ελκυστικά περιθώρια έναντι πιστώσεων με καλύτερη αξιολόγηση, κατά την άποψή μας (εκτός από το OW στο ομόλογο της Eurobank).
Το μακροοικονομικό σκηνικό προσθέτει κινδύνους δεύτερης τάξης.  Με ευρύτερα spreads, ένα αβέβαιο πλαίσιο απαιτεί επιστροφή στην ασφάλεια, ιδιαίτερα εκεί όπου οι αποτιμήσεις έχουν πλέον βελτιωθεί.  Σε αυτό το πλαίσιο, η επενδυτική περίπτωση των ελληνικών τραπεζικών ομολόγων είναι πιο δύσκολη, παρά τις ακόμη σταθερές θεμελιώδεις βελτιώσεις.

Τα σχέδια χρηματοδότησης

Τα σχέδια χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών είναι αρκετά σημαντικά για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τελικές απαιτήσεις MREL έως το τέλος του 2025.
Η Eurobank αναμένει να εκδώσει senior χρέος 1 δισ. ευρώ σε καθένα από τα έτη 2022, 2023 και 2024.  Η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει μία ή δύο εκδόσεις φέτος. Η Πειραιώς σχεδιάζει έκδοση 1 δισ. ευρώ το 2ο εξάμηνο του 2022.

Η Alpha Banκ δεν σχεδιάζει έκδοση έως ότου εξομαλυνθούν οι συνθήκες, αλλά προετοιμάζεται για έκδοση senior ομολόγων – με περιθώριο δυνητικά έως και 0,8 δισ. ευρώ AT1. Με την άνοδο των αποδόσεων, οι νέες εκδόσεις θα μπορούσαν ακόμη να προσφέρουν καλύτερη αξία για τους επενδυτές, ιδίως μεταξύ των ισχυρότερων ονομάτων.

Η έκθεση των τραπεζών στη Ρωσία

Σύμφωνα με την Bank of America, η άμεση έκθεση σε Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία δεν είναι σημαντική για τις ελληνικές τράπεζες.

Η επιβράδυνση στην αύξηση του ΑΕΠ (που προκαλείται από τον υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό, εν μέρει ως αντανάκλαση των κυρώσεων) ενδέχεται να οδηγήσει σε βραδύτερη αύξηση των δανείων. Η Eurobank επωφελείται από το πιο διαφοροποιημένο προφίλ κερδών της (Κύπρος, Βουλγαρία, ακίνητα), ωστόσο αναμένουμε ότι η κυπριακή οικονομία θα είναι πιο εκτεθειμένη, ιδιαίτερα σε περίπτωση μείωσης του ρωσικού τουρισμού.