Ορατές ήδη από το 2021 ήταν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες στα οικονομικά αποτελέσματα της Barilla Hellas, κυρίως σε ό,τι αφορά την κερδοφορία της γνωστής βιομηχανίας ζυμαρικών και όχι μόνο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, στην οικονομική έκθεση της εταιρείας είναι η έντονη ανησυχία που διατυπώνει για το 2022, ειδικά μάλιστα καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «από τον Φεβρουάριο και μετά, παρατηρούμε μια άνευ προηγουμένου αύξηση του λειτουργικού κόστους (πρώτες ύλες, ενέργεια, συσκευασία, logistics), το οποίο ενδέχεται να ασκήσει πίεση στα οικονομικά αποτελέσματα».

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Barilla Hellas ανήλθε το 2021 σε 81,6 εκατ. ευρώ έναντι 88,7 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, ήτοι μειώθηκε κατά 8,08%.

Η υποχώρηση του τζίρου αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγικών συναλλαγών και ως αποτέλεσμα της ανακατανομής των παραγωγών εντός του ομίλου. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων μειώθηκαν σχεδόν 50% και ανήλθαν στο ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Η δραστική αυτή μείωση των κερδών αποδίδεται από την Barilla Hellas κυρίως στο αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, ειδικά κατά το β΄ εξάμηνο του 2021. Το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 2,5 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ το 2020.

Η εταιρεία πραγματοποίησε το 2021 επενδύσεις ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από ίδια κεφάλαια.

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα του 2022, η Barilla Hellas αναφέρει στην οικονομική της έκθεση: «Η Ελλάδα γνωρίζει σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας.

Η εταιρεία όντας εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ζυμαρικών και στην εμπορία τους καθώς και στην εμπορία ειδών αρτοποιίας και προϊόντων ντομάτας επηρεάζεται από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι σημαντικό.

Η εταιρεία επηρεάζεται από τις διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και του ταραχώδους γεωπολιτικού περιβάλλοντος από τον Φεβρουάριο και μετά, όπου παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους (πρώτες ύλες, ενέργεια, συσκευασία, logistics), το οποίο ενδέχεται να ασκήσει πίεση στα οικονομικά αποτελέσματά της.

Ωστόσο, η διοίκηση παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν. Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της εταιρείας ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα της. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022».

Επιπλέον, για το τρέχον έτος η εταιρεία δεν αναμένει σημαντική μεταβολή στην αξία και στον όγκο πωλήσεων, ενώ εκτιμά ότι η παραγωγή ζυμαρικών θα ξεπεράσει τα 47 εκατ. κιλά. Προσθέτει, ωστόσο, ότι τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία θα διαμορφωθούν σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς και τις τιμές των πρώτων υλών.