Η Attica Bank κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2021 και σε συνέχεια της, εξαγγελθείσας από τη Διοίκησή της, στρατηγικής πλήρους αναδιοργάνωσης και εξυγίανσής της & ενεργοποίησης του DTC, υλοποιεί το σχεδιασμό της καταγράφοντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του μετασχηματισμού της.

Αύξηση καταθέσεων

Ειδικότερα η Τράπεζα στο διάστημα του 1ου τριμήνου σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατά 12,3% σε ετήσια βάση, αύξησε έσοδα από τόκους κατά 20%, διπλασίασε τις χρηματοδοτήσεις, αποπλήρωσε τις εγγυήσεις του Πυλώνα II αποκομίζοντας ετήσιο όφελος 3,5 εκατ. ευρώ, μείωσε περαιτέρω αμοιβές και έξοδα, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της τελευταίας εθελουσίας εξόδου και ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρή αύξηση των ψηφιακών της πληρωμών