Το 1 δισ. ευρώ περίπου προσεγγίζουν οι ζημιές που αποζημιώθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία 30 χρόνια, με τις μισές από αυτές τις αποζημιώσεις να έχουν πληρωθεί τα τελευταία 5 χρόνια, και το 2023, λόγω των δασικών πυρκαγιών και της κακοκαιρίας «Daniel», να αποτελεί μακράν την πιο καταστροφική χρονιά.

Συγκεκριμένα, το 2023 στοίχισε σε αποζημιώσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο 404,6 εκατ. ευρώ σε σύνολο 968,5 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν από το 1993 έως το 2023, επιβεβαιώνοντας ότι η σφοδρότητα της κλιματικής αλλαγής αλλάζει τα δεδομένα και για την ασφαλιστική αγορά.

Αυτό προκύπτει από την καταγραφή όλων των καταστροφικών γεγονότων τα τελευταία 30 χρόνια που πραγματοποίησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που επιβεβαιώνει ότι οι φυσικές καταστροφές, αυτές δηλαδή που σχετίζονται με το κλίμα, ευθύνονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό για τις ζημιές που καταγράφηκαν.

Με βάση τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν το 58,7% του πλήθους των ζημιών και το 76,9% της συνολικής απαίτησης για αποζημιώσεις τα τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών να συσσωρεύεται τα τελευταία έτη, καθώς από το 2017 διαπιστώνεται αυξημένη συχνότητα εμφάνισης φυσικών καταστροφών.

«∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ξεκάθαρα αυξητική τάση», υπογράμμισε ο διευθυντής της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ Ερρίκος Μοάτσος, σημειώνοντας ότι τα τελευταία 5 χρόνια καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες οι συνέπειες των καταστροφικών περιστατικών τόσο στη συχνότητα εμφάνισης όσο και στη σφοδρότητά τους, ανεξάρτητα από την αιτία που τα προκάλεσε, δηλαδή εάν πρόκειται για σεισμό, πυρκαγιές ή πλημμύρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι:

• Οσον αφορά τις κατοικίες καταγράφονται κατά μέσον όρο 2.145 ζημιές ετησίως, με συνολικό ποσό απαίτησης 15,7 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

• Οσον αφορά τις επιχειρήσεις καταγράφονται κατά μέσον όρο 1.514 ζημιές ετησίως, με συνολικό ποσό απαίτησης 101,9 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες από ό,τι στις κατοικίες, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των επιχειρηματικών κινδύνων.

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, η μέση ζημιά στις επιχειρήσεις είναι 7 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των κατοικιών, με έμφαση στην πλημμύρα, όπου η μέση ζημιά των επιχειρήσεων είναι 11,2 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των κατοικιών.

Συγκεκριμένα, ενώ η μέση ζημιά για τις κατοικίες διαμορφώνεται στις 9.238 ευρώ, η μέση ζημιά για τις επιχειρήσεις εκτινάσσεται στις 64.515 ευρώ.

Αντίθετα, στα περιστατικά δασικών πυρκαγιών οι κατοικίες είναι πιο τρωτές έναντι των επιχειρήσεων –προφανώς λόγω της εγγύτητας των κατοικιών σε δασικές περιοχές–, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του ποσού απαίτησης λόγω δασικής πυρκαγιάς φθάνει στο 50,5% για το σύνολο των κατοικιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις είναι 11,9%.

Οπως επισήμανε ο κ. Μοάτσος, «παρά τις σχετικές διαπιστώσεις το κενό προστασίας στην Ελλάδα παραμένει σημαντικό» και σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ μόνο το 17% των σπιτιών είναι ασφαλισμένο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία, όπου η κάλυψη για φυσικές καταστροφές αγγίζει το 70%-80% των κατοικιών.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι οι ασφαλισμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 200.000 από τις 500.000 που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ανεβάζοντας το ποσοστό των ασφαλισμένων επιχειρήσεων στο περίπου 40%.

Διαβάστε ακόμη: