Οι «σαρωτικοί» έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζονται σε δύο επίπεδα.

Πλέον, εκτός των καθημερινών, επιτόπιων επισκέψεων σε καταστήματα ανά την ελληνική επικράτεια για την έκδοση αποδείξεων, πραγματοποιούνται και στοχευμένοι έλεγχοι, που προκύπτουν από τον ειδικό λογάριθμο και λογισμικό της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά, η συνεργασία των ελεγκτών με τις πλατφόρμες διανομής φαγητού αποδίδει όλο και περισσότερους καρπούς. Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι εφαρμογές, αξιοποιούνται καθημερινά, δεδομένου ότι διαμορφώνουν –μαζί με τις βάσεις δεδομένων– συγκεκριμένες στοχεύσεις επιχειρήσεων, μέσω των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα, με τη χρήση «έξυπνων» λογισμικών:

  • Να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο των ψηφιακών δεδομένων που παράγουν οι φορολογικοί μηχανισμοί, εντοπίζοντας μη τιμολογηθέντα δελτία παραγγελίας ή μαζικές εκπτώσεις στο τέλος της ημέρας ή αδικαιολόγητα μεγάλο όγκο ακυρωτικών.
  • Να συσχετίζει τις ληφθείσες παραγγελίες, μέσω των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, με την έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ελεγκτές εντόπισαν πιτσαρία στην Αργυρούπολη, η οποία για τρεις χρονιές, 2017 – 2018 – 2019 δεν έκοψε 58.200 αποδείξεις για παραγγελίες που είχε λάβει μέσω πλατφόρμας συνολικής αξίας 635.000€ και πλέον ΦΠΑ, 131.000€!

Πέρα από τα πρόστιμα, τους φόρους και τις προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν ήδη στην επιχείρηση, οι ελεγκτές συνεχίζουν να κάνουν «φύλλο και φτερό» τα βιβλία του καταστήματος, ώστε να εντοπίσουν σε βάθος την υπόλοιπη φορολογική συμπεριφορά, αλλά και να ελέγξουν τις υπόλοιπες χρήσεις.