Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του radar.gr το δρόμο της ακρόασης από την Εκτελεστική Επιτροπή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φαίνεται να έχουν πάρει οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της Grant Thornton για τους σκάνδαλο της Creta Farm.

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διενεργείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την ορθότητα των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2017 για την οποία εκδόθηκε έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Να υπογραμμίσουμε δε, ότι η ΕΚ για την ίδια χρήση έχει επιβάλει πρόστιμα σε στελέχη της εταιρείας για χειραγώγηση της αγοράς συνολικού ύψους ευρώ 330.000.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το πολυσέλιδο Πόρισμά της

Αναλυτικότερα μέσα από ένα πολυσέλιδο πόρισμα η ΕΚ, καταλήγει ότι η ορκωτός λογιστής κ. Μαρίνα Χρυσανθακοπούλου, φέρεται να έχει παραβεί την απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς μέσω της έκθεσης ελέγχου, που εξέδιδε για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Creta Farm ελεγχόταν από την ίδια ελεγκτική εταιρεία τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια!

Οι παραλείψεις της σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες αφορούσαν, την μη διενέργεια απομείωσης των θυγατρικών εταιρειών, την μη διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, την μη γνωστοποίηση των συνδεδεμένων εταιρειών κ.α.

Τα αποτελέσματα ήταν, όπως παρουσιάζονται με τις ευλογίες των ορκωτών, πέτσινοι ισολογισμοί οι οποίοι παραπλανούσαν συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια τις Τράπεζες, τους Επενδυτές και τους λοιπούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Το πόρισμα της Deloitte

Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο συμπέρασμα κατάληξε και ο ανεξάρτητος έλεγχος που διενεργήθηκε από την εταιρεία Deloitte Business Solutions AE Συμβούλων Επιχειρήσεων για λογαριασμό της ΕΚ.

Στο πόρισμα της γνωστοποιείται μεταξύ των άλλων η ύπαρξη 12 εταιρειών που συνδέονται µε τους βασικούς μετόχους και τα συγγενικά τους πρόσωπα, άρα συνδεδεμένες με την Creta Farms οι οποίες δεν αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένη.

Επίσης, το πόρισμα εντόπισε συναλλαγές που διενεργούσε η Creta Farm, με τις εταιρείες Novaplot, ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ, Φάρμα Θεσσαλίας, κλπ., δηλαδή εταιρείες που ελέγχονταν πλήρως από τους αδερφούς Δομαζάκη.

Αυτές οι εταιρείες διενεργούσαν σημαντικής αξίας συναλλαγές με την Creta Farms, χωρίς να φαίνονται επίσημα στις «συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών» της πρώην εισηγμένης.

Τέλος, το πόρισμα αναφέρει πως εξετάστηκαν οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί των δύο βασικών μετόχων για τα έτη (2014 – 2018) και εντοπίστηκαν εκροές από την Εταιρεία προς τον Εμμανουήλ Στ. Δοµαζακι συνολικού ποσού ευρώ 1.338.449 και εκροές από την Εταιρεία προς τον Κωνσταντίνο Δοµαζάκη συνολικού ποσού ευρώ 1.563.095.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο έλεγχος της ΕΚ αναμένεται να επεκταθεί για τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή για τις χρήσεις 2012-2016.