Γράφαμε εχθές για τον καυτό Ιούνιο στην υπόθεση Μαντωνανάκη.

Η αυλαία ανοίγει στις 2 Ιουνίου με την αγωγή ακύρωσης της ΕΤΑΔ των σχετικών αποφάσεων του διαιτητικού δικαστηρίου.

Οι αποφάσεις των Διαιτητικών Δικαστηρίων επιδίκασαν συνολικά το πρωτοφανές ποσό των Ευρώ 600 εκ. περίπου στον Όμιλο Μαντωνανάκη.

Το ποσό δημιούργησε αίσθηση λόγω του ύψους του, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι το καλοκαίρι του 2018, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Όμιλος Μαντωνανάκη είχε αποδεχτεί σχέδιο συμβιβασμού με την ΕΤΑΔ για ποσό 85 εκ. ευρώ περίπου.

Δηλαδή, τα διαιτητικά δικαστήρια επιδίκασαν κατά του Δημοσίου ποσό πλέον των 600 εκ. ευρώ, όταν ήταν γνωστό ότι ο Όμιλος Μαντωνανάκη δεχόταν συμβιβασμό στα Ευρώ 85 εκ., λίγους μήνες πριν.

Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΤΑΔ με την από 24/7/2019 επιστολή της κατήγγειλε ότι κατά τη συγκρότηση των διαιτητικών δικαστηρίων παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από όσα ο νόμος ορίζει, ενώ τα ίδια περίπου αναφέρει και ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ σε υπόμνημα του προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση πληροφορίες μας, η ΕΤΑΔ πρόσφατα ζήτησε ακρόαση από την ηγεσία της Δικαιοσύνης που όμως δεν έγινε δεκτή.