Στις καλένδες μεταφέρεται η σύνδεση της Εφορίας με το Κτηματολόγιο, καθώς κρίνεται από την ΑΑΔΕ, πως δεν είναι εφικτή, λόγω ασυμβατότητας των δύο ηλεκτρονικών αρχείων.

Αυτό αποκαλύπτει το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, με το οποίο μεταφέρονται χρονικά το 2024 δεκάδες εφαρμογές, που επρόκειτο να λειτουργήσουν το 2023, ενώ ορισμένες, όπως η σύνδεση του Κτηματολογίου με το Taxisnet ματαιώνονται.

Με τη διασταύρωση του αρχείου των ακινήτων του Taxisnet και του Κτηματολογίου, στόχος θα ήταν ο εντοπισμός φορολογουμένων που δηλώνουν άλλα στην Εφορία και άλλα στο Κτηματολόγιο.

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δήλωσαν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο, ώστε να τα κατοχυρώσουν ως ιδιοκτησία, έναντι των γειτόνων ή του δημοσίου, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει στην Εφορία είτε ολόκληρα ή δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους εμβαδόν ή την κατάσταση του ακινήτου.

Στόχος είναι βασικά η πληρωμή λιγότερων φόρων και συγκεκριμένα του ΕΝΦΙΑ και των δημοτικών τελών, ενώ παράλληλα, στόχος είναι να ξεφύγουν από τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, αλλά και να αποφύγουν κατασχέσεις για χρέη προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ ή τις τράπεζες.

Η αναβολή και η ματαίωση

Με βάση το πιο πρόσφατο στόχο της ΑΑΔΕ, επρόκειτο μέχρι τον Δεκέμβριο να ολοκληρωθεί το «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» που θα καταγράψει ξανά τις ιδιοκτησίες όλων των Ελλήνων φορολογουμένων.

Κατόπιν, από τον Ιανουάριο του 2024, τα στοιχεία της νέας εφαρμογής θα διασταυρώνονταν, με εκείνα που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και για τις διαφορές που θα προέκυπταν, θα καλούνταν οι φορολογούμενοι για εξηγήσεις και για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων ώστε να είναι ταυτόσημα και στις δύο εφαρμογές.

Αν λόγω των διαφορών διαπιστώνονταν η καταβολή λιγότερων φόρων, η ΑΑΔΕ θα τους καταλόγιζε και μάλιστα αναδρομικά.

Συγκεκριμένα στο αρχικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2023 αναγράφεται: «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) – Διασύνδεση με Κτηματολόγιο» με χρόνο ολοκλήρωσης, Δεκέμβριος 2023.

Όμως, στη νέα απόφαση (Δ.Σ.Σ. Α 1157714 ΕΞ 2023) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή που εκδόθηκε μέσα στις γιορτές, τα πράγματα αλλάζουν και συγκεκριμένα αναγράφεται:

  1. Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ): η ολοκλήρωσή του μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2024.
  2. Για τη Διασύνδεση του ΜΙΔΑ με το Κτηματολόγιο αναγράφεται απλά «απαλοιφή της διασύνδεσης με το κτηματολόγιο».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διασύνδεση των δύο αρχείων των ακινήτων κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να καταστούν συμβατά τα δύο ηλεκτρονικά αρχεία.

Διαβάστε ακόμη: