Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Αντιπροεδρία του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, μετά από την ομόφωνη εκλογή της Ελληνικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, για την περίοδο 1.7.2021-30.6.2023.

Η Αντιπροεδρία

Η άσκηση της Αντιπροεδρίας, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, αναδεικνύει την ενεργή παρουσία και τη συμβολή της Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας μας στο διεθνές τελωνειακό περιβάλλον, καθώς και το ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των ελληνικών τελωνείων, ως μοχλών ανάπτυξης του νομίμου διεθνούς εμπορίου, με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΟΤ, ο οποίος εκπροσωπεί 183 Τελωνειακές Διοικήσεις ανά τον κόσμο, που συνολικά διαχειρίζονται το 98% του παγκόσμιου εμπορίου. Ο ΠΟΤ ιδρύθηκε το 1952 στις Βρυξέλλες, ως Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας και είναι ένας εξειδικευμένος διεθνής οργανισμός με κύριο σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Τελωνειακών Διοικήσεων. Είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός αρμόδιος για τελωνειακά θέματα. Διαιρείται σε έξι γεωγραφικές περιφέρειες, μία εκ των οποίων είναι η ευρωπαϊκή, όπου ανήκουν 52 κράτη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας).

ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, φιλοδοξεί – μέσω της άσκησης της Αντιπροεδρίας του ΠΟΤ – να συμβάλει:

· Στην επίτευξη του στρατηγικού σχεδίου του ΠΟΤ για την προώθηση της διευκόλυνσης του νομίμου εμπορίου, τη διασφάλιση των δημοσιονομικών εσόδων και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, μέσα από την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, και

· Στην προώθηση τελωνειακών ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, υπό το πρίσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ενδυνάμωσης των διεθνών εμπορευματικών όψεων της εγχώριας οικονομίας, καθώς και της ασφάλειας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: “Το όραμά μας για έναν πρότυπο δημόσιο οργανισμό με εξωστρέφεια, εφάμιλλο των κορυφαίων φορολογικών και τελωνειακών διοικήσεων διεθνώς, υπηρετείται και μέσω της άσκησης της Αντιπροεδρίας του ΠΟΤ και της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Οργανισμού, και συνεχίζει να αποτελεί την πυξίδα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου μας για την αναβάθμιση των τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας μας”