Σάββατο, 17 Απρ 2021

Ετικέτα: επίδομα γέννας

Το επίδομα γέννας συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και τη λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Το επίδομα γέννας έχει τεθεί σε ισχύ από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννήθηκε εν ζωή στην Ελλάδα.

Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού.

Για δίδυμα το επίδομα γέννας είναι 4.000€ κ.ο.κ.

Την αίτηση υποβάλλει η μητέρα του παιδιού εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Προϋποθέσεις:

Για να λάβει μια οικογένεια το επίδομα γέννας θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020.
  • Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ.
  • Η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν.
  • Να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγησή του εντός τριμήνου από τη γέννηση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ