Κυριακή, 5 Δεκ 2021

Ετικέτα: Επίδομα 534 ευρώ

Το επίδομα των 534 ευρώ είναι η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού που χορηγείται για τη στήριξη των εργαζομένων που απασχολούνται σε πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία του κορωνοϊού και μπαίνουν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Το επίδομα των 534 ευρώ ισχύει ολόκληρο σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή ολόκληρο τον μήνα (δηλ. 30 ημέρες) ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται με 17,8 ευρώ η μέρα.

Συνεπώς, εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών που πλήττονται δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Εκτός από το επίδομα των 534 ευρώ, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και με τις πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς της, για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Page 1 of 2 1 2

EDITOR'S CHOICE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ