Η μείωση των «κόκκινων» δανείων, η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», η αλλαγή του νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με κεντρικό ζήτημα το ύψος της συμμετοχής του ΤΧΣ σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, και μία σειρά από μεταρρυθμίσεις σε τράπεζες, κεφαλαιαγορά, και τον τομέα των ασφαλίσεων, είναι οι άξονες στρατηγικής και οι στόχοι που έχει χαράξει το υπουργείο Οικονομικών για το 2021.

Κυρίαρχος στόχος της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας για το 2021

Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων. Οι προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχιστούν και το 2021, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», καθώς αναμένεται ότι από τον Μάιο το σχέδιο «Ηρακλής ΙΙ» θα είναι είναι να απαλλάξει τους ισολογισμούς των τραπεζών από προβληματικά δάνεια ύψους 30-32 δισ. ευρώ.

Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το υπουργείο οικονομικών για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες στις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές για τους επενδυτές. Εξάλλου το ΤΧΣ είχε ορισμένο χρόνο ζωής μέχρι το 2017 και η διάρκεια του παρατάθηκε ως το 2022, που θα παύσει να υφίσταται καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχε συσταθεί. Αρχής γενομένης από την Τράπεζα Πειραιώς, όπου το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται η τροποποίηση του νόμου για τη συμμετοχή του Ταμείου σε ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος γνωστός ως Δεύτερη Ευκαιρία, έρχεται να αντιμετωπίσει το ιδιωτικό χρέος προσφέροντας τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης για όλα τα χρέη, καθώς και τη δυνατότητα διαγραφής όλων των χρεών υπό προϋποθέσεις, ενώ ενσωματώνει και ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Που αλλού σχεδιάζονται αλλαγές

Παράλληλα, σχεδιάζεται από το υπουργείο οικονομικών η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εταιρικά πράσινα ομόλογα) και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών (fintech, blockchain, artificial intelligence).

Κρίσιμης σημασίας είναι και η ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Στόχοι είναι η μείωση της εξάρτησης των επιχειρήσεων από την τραπεζική χρηματοδότηση αλλά και η βελτίωση των εποπτικών μηχανισμών, με σκοπό τη μέγιστη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών.

Μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται και στον ασφαλιστικό τομέα για τη λειτουργία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με ανάδειξη του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης, τη δημιουργία του πλαισίου εφαρμογής του πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού προϊόντος και την ανάπτυξη του 3ου πυλώνα ασφάλισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα για τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζονται στο ασφαλιστικό σύστημα παρακάτω

https://radar.gr/article/39520/pros-ena-neo-asfalistiko-systima