Περί τα 60.000.000€ θα καταβληθούν σε 54.083 δικαιούχους, την περίοδο 18/07 22/07, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e–ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  1. Από τον e– ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν, το διάστημα 18 – 22 Ιουλίου, οι εξής καταβολές:
  • 12.7 εκατ. ευρώ σε 520 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 12.5 εκατ. ευρώ σε 9.063 δικαιούχους, για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 11 εκατ. ευρώ σε 29.000 δικαιούχους, για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 20 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 3 εκατ. ευρώ σε 4.500 δικαιούχους, για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες, για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.