Ο υπολογισμός των μορίων είναι από τις πρώτες κινήσεις που κάνουν οι υποψήφιοι, μόλις μάθουν πόσο έγραψαν στο κάθε μάθημα στο οποίο διαγωνίστηκαν.

Αναρτήθηκαν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας οι βαθμολογίες για τους περισσότερους από 100.000 υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας, περίπου 72.000 υποψήφιοι, όσοι δηλαδή είχαν κάνει εγγραφή, έλαβαν με sms τη βαθμολογία τους.

Επίσης, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, και όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι υποψήφιοι λοιπόν μπορούν να μετατρέψουν τους βαθμούς τους σε μόρια για δουν σε ποια σχολή μπορούν να περάσουν σύμφωνα όμως, με τις βάσεις της περασμένης χρονιά καθώς οι φετινές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων;

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, αλλάζει, μετά την επαναφορά των Συντελεστών Βαρύτητας (από φέτος) και θα γίνεται με το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, και πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Οι συντελεστές ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Συγκεκριμένα:

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών – 1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες

  • Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3).
  • Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7).

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας – 2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

  • Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3).
  • Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7).

Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής

  • Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3).
  • Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7).

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής – 4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής

  • Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3).
  • Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7).