Ο  «Αθήνα 9,84» πρόσφατα προχώρησε στην υπογραφή των 40 νέων συμβάσεων έργου για τον ραδιοφωνικό σταθμό, με το κόστος για το 2022 να φτάνει στα 525.4000 ευρώ χωρίς τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι συμβάσεις αφορούν την πρόσληψη 25 δημοσιογράφων και 15 μουσικών επιμελητών.

Στις συμβάσεις συμπεριλήφθηκε και ο τεχνικός που είχε απολυθεί μετά από 15 χρόνια συνεχόμενων συμβάσεων έργου, προκαλώντας πολλές διαμαρτυρίες τόσο στον ίδιο τον ραδιοφωνικό σταθμό όσο και από τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης.