Σε συνέχεια της ξέφρενης πορείας των ελληνικών εξαγωγών κατά το τρέχον έτος, ξεπεράστηκε ήδη η επίδοση του έτους 2020 (€30,7 δις), καθώς στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021 αυτές ανήλθαν σε €32,4 δις.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και το ρυθμό ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών, στο α’ ενδεκάμηνο του 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν την επίδοση του έτους 2019 (€33,9 δις) και στο σύνολο του 2021 να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα €36 δις, η οποία αποτελεί επίδοση ρεκόρ όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.708,5 εκατ. τον Οκτώβριο του 2021 έναντι €2.715,0 εκατ. τον Οκτώβριο του 2020 και €2.908,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2019. Η φετινή επίδοση ήταν αυξημένη κατά €993,5 εκατ., δηλαδή 36,6% συγκριτικά με το 2020 και κατά €800,1 εκατ., δηλαδή 27,5% συγκριτικά με το 2019.

Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά 42,1%, δηλαδή €1.739,7 εκατ. σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκαν σε €5.869,0 εκατ. τον Οκτώβριο 2021, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €2.160,5 εκατ. διευρυμένο κατά €746,2 εκατ. (ήτοι 52,8%) συγκριτικά με το 2020.

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.592,0 εκατ. και κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 15,8%, δηλαδή €352,7 εκατ. συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.200,6 εκατ., αυξημένες κατά €639,1 εκατ., δηλαδή 17,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά €1.608,6 εκατ., αυξημένο κατά €286,4 εκατ., δηλαδή 21,7% συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2020.

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν ένα νέο σημαντικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, στο α’ δεκάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €32.401,7 εκατ. έναντι €25.118,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 και €28.222,6 εκατ. το 2019, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €7.282,9 εκατ. (ήτοι 29,0%) συγκριτικά με πέρυσι και σε €4.179,1 εκατ. (ήτοι 14,8%) συγκριτικά με πρόπερσι.

Αντίστοιχα σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €51.242,6 εκατ. στο εξεταζόμενο διάστημα έναντι €40.342,7 εκατ. το 2020 και €46.785,9 εκατ. το 2019, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 27,0% (ήτοι €10.899,9 εκατ.) συγκριτικά με το 2020 και σε 9,5% (ήτοι €4.456,7 εκατ.) συγκριτικά με το 2019, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €18.840,9 εκατ.

Αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,0% (ήτοι €3.743,5 εκατ.) συγκριτικά με το 2020 και κατά 21,6% (ήτοι €4.175,6 εκατ.) συγκριτικά με το 2019 και ανήλθαν σε €23.495,5 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,1% (ήτοι €5.935,8 εκατ.) συγκριτικά με το 2020 και κατά 11,9% (ήτοι €4.110,3 εκατ.) συγκριτικά με το 2019 και ανήλθαν σε €38.718,6 εκατ.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι επιμέρους κατηγορίες αγαθών κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2020, αλλά και σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, αύξηση της εξαγωγικής του επίδοσης σημείωσε ο κλάδος των βιομηχανικών (€1.065,4 εκατ., δηλαδή 26,4%), των τροφίμων (€440,1 εκατ., δηλαδή 10,1%), των χημικών (€581,6 εκατ., δηλαδή 14,0%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€477,4 εκατ., δηλαδή 18,2%), των διάφορων βιομηχανικών (€415,0 εκατ., δηλαδή 20,8%), των πρώτων υλών (€446,0 εκατ., δηλαδή 46,0%), των ποτών και καπνών (€97,9 εκατ., δηλαδή 14,5%), των λιπών και ελαίων (€164,1εκατ., δηλαδή 37,1%), και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€40,9εκατ., δηλαδή 10,9%).Σε επίπεδο χωρών-προορισμών για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, το 54,3% απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 45,7% σε Τρίτες Χώρες στο α’ δεκάμηνο του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 66,3% για την ΕΕ (27) και σε 33,7% για τις Τρίτες Χώρες.