Φημολογείται ότι, βασικός μέτοχος εισηγμένης επιχείρησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει δώσει εντολή σε δύο funds να διερευνήσουν το ενδεχόμενο εξεύρεσης αγοραστή που θα αποκτήσει ένα προς πώληση μεγάλο πακέτο μετοχών!

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι διαχειριστές των funds, (που δραστηριοποιούνται ενεργά στη χώρα μας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα), έχουν ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με ιδιωτικά αλλά και κρατικά κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να δείξουν ενδιαφέρον, για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μεγάλης εισηγμένης, που διαθέτει προοπτικές και σοβαρά επενδυτικά σχέδια!

Μέχρι στιγμής πάντως, παρά το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον από τους ξένους, δεν έχει υπάρξει κάτι απτό, ούτε ο πωλητής βιάζεται ή έχει οικονομική ανάγκη να πουλήσει για λόγους ρευστότητας.

Οπότε η έκβαση της υπόθεσης συνδέεται αναπόφευκτα με τις χρηματιστηριακές εξελίξεις και την έκβαση του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου του πληθωρισμού …