Οι επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης εξακολουθούν να ενδιαφέρονται σοβαρά για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία και την αύξηση του πληθωρισμού, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία έρευνα για το Επενδυτικό Κλίμα [Investor Sentiment] από την UBS, τον κορυφαίο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.500 επενδυτές και 1.000 επιχειρηματίες σε 14 αγορές παγκοσμίως, διαπιστώθηκε ότι το 92% των επενδυτών αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός θα διαρκέσει για διάστημα άνω των 12 μηνών.

Σύμφωνα με τους μισούς συμμετέχοντες επενδυτές, η αστάθεια της αγοράς είναι υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η πλειοψηφία προβλέπει αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο από τον πόλεμο, ενώ το 66% αναμένει υψηλότερες τιμές ενέργειας, το 64% περιμένει μεγαλύτερη παγκόσμια αστάθεια και το 60% θεωρεί ότι θα υπάρξει αύξηση κυβερνοεπιθέσεων. Ωστόσο, παρόλο  που οι επενδυτές δεν προσαρμόζουν ακόμη τα χαρτοφυλάκια τους, είναι διατεθειμένοι να το πράξουν, σε περίπτωση που προκύψει περαιτέρω πτώση της αγοράς. Πολλοί εξ αυτών είναι πλέον πιθανότερο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν τίτλους εταιρειών χρυσού, εγχώριους τίτλους και τίτλους πετρελαίου, ενώ οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ενέργεια παραμένουν οι πιο ελκυστικοί κλάδοι στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς.

«Δίχως άλλο, οι επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο ανησυχούν ιδιαίτερα για τις προσωπικές και οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Iqbal Khan, Πρόεδρος της UBS Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και Συμπρόεδρος της UBS Global Wealth Management. «Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, αλλά οι περισσότεροι επενδυτές εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς και διακατέχονται από εμπιστοσύνη, διατηρώντας ένα καλώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο».

Οι πηγές ανησυχίας για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αυξήθηκαν αυτό το τρίμηνο με τη γεωπολιτική αστάθεια που προστίθεται στο αυξανόμενο κόστος των υλικών, τις φορολογικές αυξήσεις, τους ενισχυμένους κανονισμούς και τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μετριάζουν τα σχέδια πρόσληψης και επενδύσεων και εστιάζουν στην αύξηση των παροχών των εργαζομένων τους, των δαπανών ΤΠ (IT) και την επανακατάρτιση/αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.

«Ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος πληθωρισμός ανάγκασαν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να προσαρμοστούν εκ νέου σε μια άνευ προηγουμένου και απρόβλεπτη κατάσταση, σε συνέχεια της διαχείρισης του αντίκτυπου της πανδημίας στις επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο Tom Naratil, Πρόεδρος της UBS Αμερικής και Συμπρόεδρος της UBS Global Wealth Management. «Εν μέσω μιας πιο ‘σφιχτής’ αγοράς εργασίας, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συνεργάζονται πλέον με τους οικονομικούς συμβούλους τους αναφορικά με τις παροχές ευεξίας προς το προσωπικό, όπως π.χ, με το τμήμα Workplace Wealth Solutions της UBS, για να προσδώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους εργαζόμενους τους».

 Ευρήματα έρευνας ανά περιοχή

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία των επενδυτών για την αμερικανική οικονομία και το χρηματιστήριο αυξήθηκαν από το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και τα δύο σημείωσαν αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλ. φθάνουν το 58%. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για περαιτέρω επενδύσεις κατά τους επόμενους έξι μήνες μειώνεται ελαφρώς κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 33%. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι -συνδυαστικά με τις πολιτικές – αποτελεί πλέον τον κορυφαίο προβληματισμό, ακολουθούμενος από τον πληθωρισμό, με έξι από τους δέκα επενδυτές να ενδιαφέρονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον αντίκτυπό του στα χαρτοφυλάκιά τους.

Λατινική Αμερική
Στη Λατινική Αμερική, η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία αυξήθηκε μόνο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, δηλ. στο επίπεδο του 60%, ενώ το 61% των επενδυτών της Λατινικής Αμερικής είναι αισιόδοξο όσον αφορά τις προοπτικές για τους μετοχικούς τίτλους στην περιοχή τους. Πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες (56%).

Ευρώπη (εκτός Ελβετίας)

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω από τα δύο τρίτα των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά την οικονομία τους βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές τους για τους μετοχικούς τίτλους στην περιοχή τους μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλ. στο επίπεδο του 63%. Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι επενδυτές σκοπεύουν να επενδύσουν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες (46%), σε ποσοστό μειωμένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα.

Ελβετία

Στην Ελβετία, η αισιοδοξία όσον αφορά την ελβετική οικονομία βραχυπρόθεσμα επανήλθε στα επίπεδα του 2020, ενώ μόνο το 33% των επενδυτών ήταν αισιόδοξο αυτό το τρίμηνο σε σύγκριση με το 68% το τελευταίο τρίμηνο. Η μείωση της αισιοδοξίας αντικατοπτρίζεται επίσης στις απόψεις τους σχετικά με τους εγχώριους μετοχικούς τίτλους – το 41% είναι αισιόδοξο σε σύγκριση με το 68% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώθηκε επίσης μείωση των σχεδίων επένδυσης τους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόλις το 24% σχεδιάζει να προβεί σε επενδύσεις, ποσοστό χαμηλότερο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ασία και Χώρες Ειρηνικού

Στην Ασία, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά τις εξαμηνιαίες προοπτικές για τους μετοχικούς τίτλους στην περιοχή τους, καθώς και την οικονομία γενικότερα. Σημειώθηκε μικρή πτώση (δύο ποσοστιαίες μονάδες) σε εκείνους που σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες. Η COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί ανησυχία για πολλούς στην Κίνα (45%), αλλά μειώθηκε στην περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού (47% το τρίμηνο αυτό / 51% το προηγούμενο τρίμηνο).