«Το νέο σχέδιο νόμου έχει σκοπό να οδηγήσει τη χώρα μας για πρώτη φόρα στη νέα ψηφιακή εποχή και να αμβλύνει τις μέχρι σήμερα ανισότητες αλλά και να οδηγήσει στη διαφάνεια όλες τις διαδικασίες, προστατεύοντας με κάθε τρόπο τους δικαιούχους». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας στη Βουλή, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου ««Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «βασικός στοχος του νομοσχεδίου είναι η γρήγορη και ασφαλής απορρόφηση των νέων πόρων, ώστε η χώρα μας να παραμείνει στις πρώτες θέσεις απορρόφησης πόρων των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και να συνεχίσει να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά».

Οι διαφοροποιήσεις

Οι διαφοροποιήσεις που προστίθενται στο νέο σχέδιο νόμου του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως είπε ο υφυπουργός, έρχονται να βελτιώσουν και να επιλύσουν προβλήματα του υφιστάμενου πλαισίου και όχι να αλλάξουν τη δομή του υπάρχοντος σχεδίου.

Συγεκκριμένα, με το νομοσχέδιο:

«• Θεσπίζεται Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA με αποστολή το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους.

• Δημιουργείται νέα Ειδική Υπηρεσία για τη διαχείριση του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», ενώ προχωράμε στη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού για τη χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης (capacity building).

• Αναδιαρθρώνεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού. Προχωρούμε στη συγχώνευση των υπαρχουσών υπηρεσιών αλλά και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών με στόχο την ενδυνάμωση του συντονισμού για την ενισχυμένη υποστήριξη των Περιφερειών, των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, αλλά πάνω από όλα των δικαιούχων.

• Διατηρούνται όλες οι επιτελικές δομές στα υπουργεία που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, θέτοντας, όμως, περιορισμό για μία δομή ανά υπουργείο.

• Απλοποιείται η διαδικασία εξειδίκευσης των προγραμμάτων, για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, ενώ δίνεται έμφαση στον προγραμματισμό των προσκλήσεων και στην έγκαιρη δημοσίευσή τους.

• Προχωρούμε σε πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, δημιουργώντας διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα για περισσότερη διαφάνεια, ξαναλέω ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

• Δεν θα απαιτείται ΥΑ/ΚΥΑ για τη σύσταση νέων χρηματοδοτικών μέσων για αμεσότερη στήριξη της κοινωνίας.

• Οι πληρωμές στους δικαιούχους των προγραμμάτων δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και θα καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας».