Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, 1.073.000 άνθρωποι ταξίδεψαν προς την Αθήνα, έναντι 271.000.000 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αντίστοιχα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν αύξηση κατά 342.2% και διαμορφώθηκαν στα 469.700.000.€, καθώς τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υποδηλώνουν αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10.3%.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Τον Μάρτιο του 2022 εμφάνισε πλεόνασμα 77.000.000€, έναντι 8.300.000€ πριν από έναν χρόνο.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 404.3% το Μάρτιο του 2022, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 196.700.000€, έναντι 39.000.000€ τον αντίστοιχο μήνα του 2021, ενώ αύξηση κατά 289.1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2022: 119.7 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2021: 30.8 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 318.9%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 17.4%.

Οι «καθαρές» εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 18.1% στο σύνολό τους από υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 200.8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15.3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Μάρτιο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 404.3% σε σύγκριση με το διάστημα πριν από ένα έτος.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 249.9% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ–27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 84.8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ–27 αυξήθηκαν κατά 624.4% (Μάρτιος 2022: 107.0 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2021: 14.8 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ–27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 304.5% (Μάρτιος 2022: 69.6 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2021: 17.2 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ–27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 116.7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 15.3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 348.8% και διαμορφώθηκαν στα 26.5 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 714.5%, στα 12.7 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ–27, αύξηση κατά 723.4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 17.6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυξήθηκαν κατά 1.955.5% και διαμορφώθηκαν στα 19.7 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 2.132.9% και διαμορφώθηκαν στο 1.000.000€.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ–27 (κατά 259.9%) όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ–27 (κατά 401.6%).

Αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 152.7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 399.5%.

Άνοδο κατά 102.7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ–27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 55.000 ταξιδιώτες.